Blog

Highlights

 • The integrity and audit trail service ingest processes are now much faster and scale to millions of files. The same goes for the checksum reference pillar.
 • The thread model for the services has also been improved, allowing the service tomcat to run with a much smaller memory footprint (256MB) and makes it possible to be shutdown the tomcatserver cleanly.
 • Audit trail collection schdule information has been added to the GUI. 
 • The alarm service now uses a durable listener to avoid losing alarms during alarm service downtime.

See Reference system 1.2 release notes for details.

Highlights

 • Derby database creation and version migration automated
 • Configuration view added to web client.
 • Missing files reporting in integrity service now scales to large number of files.
 • Audit trails now include OperationId and Certificate fingerprint. This depends on whether the pillar supports this, currently only the SB pillars provide this information.

See Reference system 1.1 release notes for full description.

This version should contain all the functionality needed to run a production bit repository. See release notes for an overview of the new features in this release

See Reference system 0.22 release notes for details.

This is a major bug fix release. Please see 0.19 release notes.

See Reference system 0.10 release notes for details.

See Message-XML 7 and Reference system 0.6 release notes for details.

See [releases for details]

Jeg har flyttet indholdet (det jeg syntes var relevant for udviklingsprojektet) over på den nye wiki: Bitmagasinet.Indholdet ligger her: Migrated Old Wiki

Der er stadigvæk nogle korrupte links og manglende billeder jeg lige skal have opdateret.

Meningen er nu at man kan begynde at flytte det migrerede indhold over i den nye struktur. Her er der nogle ting man skal være opmærksom på:

 • Jeg har snakket med Eld, Kåre og Jun om vi skulle skifte til engelsk som dokumentations sprog, og det var der general enighed om. Dvs. vi skal have konverteret den eksisterende dokumentation til engelsk, inklusiv den migrerede wiki dokumentation.
 • Vi skal på en eller anden måde markere at dokumentationer flyttet ud i den overordnede wiki struktur fra Migrated Old Wiki siden (måske også, mens man arbejder med flytningen). Jeg forslår at vi sletter dokumentationen fra Migrated Old Wiki efterhånden som de omskrives til den nye struktur (på engelsk), bemærk indholdet vil stadigvæk findes på den gamle wiki. Andre forslag modtages gerne.
 • Jeg vil overveje hvordan vi kan kvalificere de huskelister og udeståender der er nævnt i den gamle struktur, så vi sikre at der bliver fulgt op på disse.
 • Eld er i gang med at udvikle en mere detaljeret nedbrydning af funktionalitetsinformationer under Get Status, tag evt. fat i hende for sparring omkring hvordan informationerne skal struktureres.

Med disse ting i baghovedet må I meget gerne begynde at flytte indhold ud af Migrated Old Wiki. 

Så er Bitmagasinet ved at være koblet på de forskellige værktøjer i SBForge.
Jeg har lavet en liste med relevante links på projekt forsiden, med henvisninger til de forskellige elementer.