Child pages
 • 2011-08-31 Videomeeting
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Tidspunkt: 2011-08-31 11:00 - 12:00

Agenda

 1. Agenda ok?
 2. Certifikater og authentication
 3. Design: IdentifyResponseInfo Complexity (CR-BITMAG-40) (bam).
 4. General oprydning (Mikis):
  1. Slette alle Reference clients og erstatte med henvisning til Javadoc for reference kode. Bemærk at Bitmagasin clients siden består.  
  2. Fjerne konkrete klienter og pillars fra figur på forsiden (og konvertere til Gliffy figur).
 5. Opsummering af styregruppemøde (Mikis).
 6. I10 status.
 7. Næste møde d.7.sep.
 8. Evt.
 • No labels