Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

Denne side er en oversigt over de vidensområder, der konkret er undersøgt og benyttes i udvikling af SA's bidrag til Bitmagasin projektet.

SA's bidrag består af

Program

Kommentar

.Net klient

Denne skal på sigt erstatte den nuværende SB klient.

.Net pillar

Denne vil i praksis være en frontend, der giver lagringsløsninger baseret på bitmagasinet adgang til at lagre på optiske medier i SA.

Bitmagasinprojektet

De overordnede specifikationer og beskrivelser deles af alle bidrag til projektet:

Protokol

Arkitektur

.Net pillar skal desuden kunne indgå i det miljø, der beskrives i referencesystemet.

Det er p.t. uafklaret hvordan man skal håndtere servicelaget, da kommunikationen med denne er baseret på at de alle er Java programmer.

Teknologier

Indenfor .Net skal det afklares hvordan man håndterer en række teknologier, der indgår i den faktiske arkitektur.

Teknologi

Kommentar

NMS/ActiveMQ

Adgang til Bitmagasinets infrastrukturlag

XML serialisering / deserialisering

Praktisk håndtering af Bitmagasinprotokollens beskeder

.Net http/s

Protokol for ind/udlæsning af de konkrete data, der bevares i Bitmagasin systemet. Certifikater / authentificering.
.Net's indbyggede implementation benyttes.

SqLite

Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

SortNet interface

Kontrolleret adgang til data til/fra Sortnet. Brug af XML følgesedler, etc.

Hertil kommer nogle få generelle teknologier, der med fordel også kan benyttes i fremtidige projekter:

Teknologi

Kommentar

MVVM

Generel arkitektur for interaktive programmer.

WPF / XAML

Til udvikling af brugergrænseflader. Erstatter Windows forms.

Parallel processing

Til håndtering af samtidige events fra flere kilder.

Komponentstyring (MEF)

Kan bruges til at tilpasse udvikle flere klienter med variabelt funktionalitet med den samme kodebasis.

  • No labels