Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

This is the home of the Bitmagasinet.SA space.

Disse sider beskriver de resultater og bidrag Statens Arkivers skal levere i løbet af 2011 til Bitmagasinprojektet.

Statens Arkivers bidrag til Bitmagasinet (2011) består af:

  • En Bitmagasin klient (skal erstatte nuværende SB-klient)
  • En Bitmagasin pillar frontend
  • Et testmiljø til pilotdrift perioden

Udenfor Bitmagasinprojektet (formelt set) er der dertil: 

  • Et bevaringssystem backend baseret på optiske medier

Tidsplanen for udviklingsarbejdet

Recently Updated

Navigate space
  • No labels