You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Her findes manualer til at lave statistik på brugen af radio og tv i Larm.fm. Vi har ikke mulighed for at lave statistik på programoversigter mv. da disse hostes af CHAOS Insight

Manual til at lave et statistikudtræk fra streamingserveren og hente data ind i et excel-ark

 1. Månedlige statistikudtræk findes på: https://salacia.statsbiblioteket.dk/larm-stat-reports/ (adgang kan oprettes ved henvendelse til Servicedesk)
 2. Filer gennem løbende ned til T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Rå udtræk\Larm
 3. Åbn nu et nyt dokument i Excel
 4. Vælg fanebladet Data
 5. Klik på ”Fra tekst” og find og vælg den relevante fil i T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Rå udtræk\Larm
 6. I vinduet der dukker op, vælges ”65001: Unicode (UTF-8)” i rullemenuen ud for "Filoprindelse"
 7. Klik på udfør
 8. Et nyt vindue dukker op. Her vælges OK.
 9. Dataen dukker nu op i excel-arket med ét stream pr. række.
 10. Hvis du skal bruge data for mere end en enkelt måned, skal der hentes mere data ind i det samme Excel-ark.
  1. Placér markøren i kolonne A i det første tomme felt efter de eksisterende rækker.
  2. Følg nu punkt 4-8 for alle de filer fra de supplerende måneder du ønsker - fx for at dække et kvartal eller et halvår.
  3. Husk at slette rækkerne med overskrifterne for dataen - fx Timestamp, Type, Filename mv.
 11. Alle WAYF oplysninger ligger samlet i ét felt og skal nu skilles ad.
  1. Marker alle felter i kolonne K Wayf-attr
  2. Vælg menuen Data og klik på "Tekst til kolonner-knappen"
  3. Et vindue popper op, hvorefter du klikker på 'Næste'
  4. I Afgrænsere skal der kun være flueben ud for Komma.
  5. Klik på Udfør
  6. Oplysningerne spredes nu ud i kolonner, som skal navngives eduPersonPrincipleName, eduPersonPrimaryAffiliation, schacHomeOrganization og eduPersonScopedAffiliation. 
  7. Kolonne Wayf-attr opdøbes til eduPersonTargetedID
 12. Når du har hentet alt det ønskede data ind, skal du stille markøren i øverste venstre hjørne af Excel-arket og klikke på knappen 'Filtrér' i fanebladet Data.
 13. Du har nu mulighed for at sortere de enkelte kolonner.

Manual til at lave radio/tv-statistikudtræk til Copydan

Statistikken på radio/tv til Copydan AVU Medier skal alene dække de streams, der er lavet i kraft af licensaftaler med længere videregående uddannelser. Det vil sige, at streams foretaget på pligtafleveringsinstitutioner, i udviklingsøjemed og forskeres særadgang udenfor licensaftaler skal frasorteres ligesom streams fra Folketinget, som er frit tilgængeligt for alle.

 1. Udfør ovenstående procedure og find de relevante filer - fx 1. halvår 2019.
 2. I kolonne E, Kanal, kan man sortere på de kanaler, som en given udsendelse kommer fra.
  1. Markér kanalen FOLKETINGET i rullemenuen og ingen andre.
  2. Du får nu vist alle streams fra kanalen FOLKETINGET. Slet disse rækker.
  3. Fjern filtreringen igen
 3. I kolonne M, schacHomeOrganization, får man vist hvilken institution brugeren er tilknyttet. 
  1. Markér alle de felter i rullemenuen, hvor brugeren ikke er tilknyttet en af de institutioner, der har købt licens (se aktuel liste her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/2) - det kunne fx være statsbiblioteket.dk eller dtu.dk.
  2. Det er nødvendigt at analysere disse streams nærmere for at se om de kommer fra ansatte på KB, udviklere eller om brugere ved en fejl har kunne streame uden tilladelse. Se oversigt over oprettede brugere i excel-ark her: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Brugerhåndtering i Mediestream og LARM
  3. Blandt streams foretaget før 1. oktober 2019 kan der optræder en række tomme felter, hvor der i kolonne K står {WAYF_ATTRIBUTES_MISSING}. Disse skyldes, at et stream er foregået udenom Larm.fm-interfacet og sker i test- og udviklingssituationer fra udviklingsfirmaet CHAOS Insights side. Forekommer disse efter 1. oktober 2019, skal det dog afklares med CHAOS Insight (http://chaosinsight.com/), hvorfor de optræder, da det kan være misbrug.
  4. Hvis brugere har kunne streame uden tilladelse kan det skyldes en sikkerhedsbrist, som skal meldes til Servicedesk inkl. oplysninger på de mistænkelige streams.
  5. Slet de irrelevante rækker - heriblandt streams fra ansatte.
  6. Fjern filtreringen igen.
 4. Der er desværre ikke oplysning om titel på alle udsendelser i udtrækket. Derfor må filnavn benyttes i stedet for:
  1. Sortér kolonne D Titel (radio/tv) fra A til Å.
  2. Gå til første tomme felt i kolonne D Titel (radio/tv)
  3. Kopier alle felter i kolonne C Filnavn herfra og ned over i kolonne D Titel (radio/tv)
 5. Du skal nu finde ud af, hvor mange unikke brugere, der har benyttet radio/tv i Larm.fm via Copydan-licensen den givne periode.
  1. I topmenuen skal du klikke på fanebladet "Indsæt"
  2. Klik så på Pivottabel-knappen. Excel skulle nu gerne markere al data i Excel-arket og vise en dilaogboks, som du kan klikke OK til.
  3. Der laves et nyt faneblad med en menu i højre side. Her skal du sætte flueben ud for "Timestamp" og "eduPersonTargetedID".
  4. I bunden af menuen skal "Timestamp" flyttes til Værdier-feltet og "eduPersonTargetedID" skal være i Rækker-feltet.
  5. Nu vises hvor mange streams hver enkelt bruger har foretaget. I kolonne A skal du markere alle brugernavne.
  6. Excel tæller automatisk op, hvor mange felter du markerer, hvilket vises i bundmenuen/statuslinjen.
  7. Noter, hvor mange unikke brugere der har benyttet Larm.fm i perioden.
  8. Slet fanebladet.
 6. Nu er det tid til at slette kolonner, som Copydan ikke skal have.
  1. Slet alle andre kolonner end D Titel (radio/tv), kolonne E Kanal, kolonne F Udsendelsestidspunkt, kolonne G Genre, kolonne L eduPersonPrimaryAffiliation og kolonne M schacHomeOrganisation.
  2. Omdøb kolonne L eduPersonPrimaryAffiliation til "Rolle" og kolonne M schacHomeOrganisation til "Insitution"
 7. Så sorteres med en brugerdefineret sortering på 1) Kanal 2) Titel 3) Udsendelsestidspunkt
 8. Når dette er gjort skal Excel-arket gemmes i denne mappe: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Copydan

Manual til at lave radio/tv-statistikudtræk til DIGHUMLAB/Larm.fm

Statistikken på radio/tv til DIGHUMLAB skal dække de streams, der er lavet af studerende og ansatte på universiteter og andre institutioner med licens. Det vil sige, at streams foretaget af KB-ansatte og i udviklingsøjemed skal frasorteres 

 1. Lav et statistikudtræk fra streamingserveren og hent data ind i et excel-ark efter ovenstående procedure.
 2. I kolonne M, schacHomeOrganization, får man vist hvilken institution brugeren er tilknyttet. 
  1. Markér alle de felter i rullemenuen, hvor brugeren ikke er tilknyttet en af de institutioner, der har købt licens (se aktuel liste her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/2) - det kunne fx være statsbiblioteket.dk, kb.dk eller orphanage.wayf.dk.
  2. Det er nødvendigt at analysere disse streams nærmere for at se om de kommer fra ansatte på KB, udviklere eller om brugere ved en fejl har kunne streame uden tilladelse. Se oversigt over oprettede brugere i excel-ark her: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Brugerhåndtering i Mediestream og LARM
  3. Blandt streams foretaget før 1. oktober 2019 kan der optræder en række tomme felter, hvor der i kolonne K står {WAYF_ATTRIBUTES_MISSING}. Disse skyldes, at et stream er foregået udenom Larm.fm-interfacet og sker i test- og udviklingssituationer fra udviklingsfirmaet CHAOS Insights side. Forekommer disse efter 1. oktober 2019, skal det dog afklares med CHAOS Insight (http://chaosinsight.com/), hvorfor de optræder, da det kan være misbrug.
  4. Hvis brugere har kunne streame uden tilladelse kan det skyldes en sikkerhedsbrist, som skal meldes til Servicedesk inkl. oplysninger på de mistænkelige streams.
  5. Slet de irrelevante rækker - heriblandt streams fra ansatte.
  6. Fjern filtreringen igen.
 3. Der er desværre ikke oplysning om titel på alle udsendelser i udtrækket. Derfor må filnavn benyttes i stedet for:
  1. Sortér kolonne D Titel (radio/tv) fra A til Å.
  2. Gå til første tomme felt i kolonne D Titel (radio/tv)
  3. Kopier alle felter i kolonne C Filnavn herfra og ned over i kolonne D Titel (radio/tv)
 4. Du skal nu finde ud af, hvor mange unikke brugere, der har benyttet radio/tv i Larm.fm i den givne periode.
  1. I topmenuen skal du klikke på fanebladet "Indsæt"
  2. Klik så på Pivottabel-knappen. Excel skulle nu gerne markere al data i Excel-arket og vise en dilaogboks, som du kan klikke OK til.
  3. Der laves et nyt faneblad med en menu i højre side. Her skal du sætte flueben ud for "Timestamp" og "eduPersonTargetedID".
  4. I bunden af menuen skal "Timestamp" flyttes til Værdier-feltet og "eduPersonTargetedID" skal være i Rækker-feltet.
  5. Nu vises hvor mange streams hver enkelt bruger har foretaget. I kolonne A skal du markere alle brugernavne.
  6. Excel tæller automatisk op, hvor mange felter du markerer, hvilket vises i bundmenuen/statuslinjen.
  7. Noter, hvor mange unikke brugere der har benyttet Larm.fm i perioden.
  8. Åbn word-skabelon på T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\LARM
  9. Indtast antal unikke brugere
 5. DIGHUMLAB skal også vide, et par andre ting, som kan findes via pivottabellen - først top 10 brugeres antal streams
  1. Tilbage i Excel-arket skal du klikke på drop down-menuen under "Rækkenavne".
  2. Vælg flere sorteringsindstillinger og vælg "Faldende (A-Å) efter:" Antal af Timestamp og klik på OK. 
  3. Marker antallet fra de ti øverste og kopier dette over i Word-dokumentet
 6. Herefter skal du finde streams pr. institution fordelt på roller
  1. I pivottabellen skal du i højremenuen sætte flueben ud for Timestamp, eduPersonPrimaryAffiliation og schacHomeOrganization
  2. I bunden af menuen skal Timestamp flyttes til Værdier-feltet og eduPersonPrimaryAffiliation samt schacHomeOrganization skal være i Rækker-feltet.
  3. Du har nu liste over antal streams pr. institution fordelt på roller, som du kan kopiere over i Word-dokumentet.
 7. Som illustration skal laves en tabel med streams pr. institution
  1. Fjern fluebenet ud for eduPersonPrimaryAffiliation i højremenuen på Excel-arket
  2. Omdøb Rækkenavn i kolonne A til de relevante institutioner -f x AU, CBS og DMJX.
  3. Markér institutionsnavnene og antallet af timestamps.
  4. Vælg fanebladet Indsæt og klik på Anbefalede diagrammer.
  5. Vælg Grupperet Søjle og klik på OK
  6. I den tabel, der nu vises skal du ændre overskriften fra "Total" til "Streams pr. institution"
  7. Kopier tabellen over i Word-dokumentet.
 8. For at færdiggøre Word-dokumentet skal du finde antallet af streams. 
  1. Kig på hovedtotal i kolonne B i Excel-arket
  2. Skriv antallet af streams ind i Word-dokumentet
  3. Gem det ned i den relevante mappe efter år på T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\LARM
 9. Nu er det tid til at slette kolonner i Excel-arket, som DIGHUMLAB ikke skal have.
  1. Slet alle andre kolonner end Timestamp, Titel (radio/tv), Kanal, Udsendelsestidspunkt, Genre, eduPersonTargetedID, eduPersonPrimaryAffiliation og kolonne M schacHomeOrganisation.
  2. Omdøb eduPersonTargetedID til "Unikt ID", eduPersonPrimaryAffiliation til "Rolle" og  schacHomeOrganisation til "Institution"
 10. Sørg til sidst for, at der er sorteret fra ældst til nyest på Timestamp-kolonnen.
 11. Når dette er gjort skal Excel-arket gemmes i den relevante mappe efter år på T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\LARM 

Manual til at lave radio/tv-statistikudtræk til licenskøbere

Under udarbejdelse

 • No labels