Child pages
 • 2010-12-16 Prototype og Java udviklingskickoffmøde
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tidsrum: 10:00 - 15:00

Deltagere: Eld, Jonas, Kåre, Bolette, Mikis

Jeg regner med at starter hvert emne/subemne med at jeg giver en introduktion til området, hvor efter vi kan tage en diskussion. Jeg har forsøgt at sætte overskifter på de forskellige ting, og evt. sat et oplæg til indhold på, hvis jeg har haft tid tid.

Emner:

 • Samarbejdsform: Hvordan etablere vi et effektivt udviklingsflow, med passende niveau af gennemsigtighed og kvalitetsikring (allerede på nuværende tidspunkt)?
 • Fastlægge initielle opgaver til fastlæggelse af udviklingsmiljø, se evt. BITMAG-104@jira.
 • Separation af message format, koordinerende lag, operation logik og grænseflader. 
 • Mockup, stub, test, reference pillar?
 • Strategi for programmatisk tilgang af meddelser?
 • Frokost
 • Diskussion af konkret indhold af prototypen: se evt M4 Development of prototype coordinating layer, client and pillar.
 • Test strategy
 • Nuværende opgaver.

Minutes

 • Samarbejdsform: Hvordan etablere vi et effektivt udviklingsflow, med passende niveau af gennemsigtighed og kvalitetsikring (allerede på nuværende tidspunkt)?
  • Mikis: Gennemgik samarbejde i forbindelse med de enkelte opgaver, inklusiv review (Crucible) og kommit notifikation (Fisheye). Vi kiggede også på mulighederne for at koble reviews, kommits og bygs på JIRA issues, så man kunne få et samlet billede af informationer for et bestemt issue i JIRA. Muligheden for IDE integrationer blev også vist. Der blev påpeget at hele dette setup godt kunne trænge til en brugervenlig beskrivelse, så mulighederne i de forskellige værktøjer blev tilgængelige for andre. Mikis fik pinden mht. at lave denne beskrivelse.
 • Fastlægge initielle opgaver til fastlæggelse af udviklingsmiljø, se evt. BITMAG-104@jira.
  • Vi gennemgik de eksisterende opgaver under [BITMAG-104@jira|BITMAG-104@jira]. Mikis fik en pinde mht. konkretisering af udviklingsmiljø dokumentationen, Kåre en mht. exception håndtering.
 • Separation af message format, koordinerende lag, operation logik og grænseflader. 
  • Her blev der diskuteret en hel del. Vi blev nogenlunde enige om en lagdeling af koden, Mikis sørger for at beskrive resultatet her: 3-layered components.
  • Vi gik videre til at kigge på hvilke moduler der indgår i systemet, resultatet beskrives her: Modules
  • Vi kiggede lidt på den XML Christian havde fået lagt i Subversion. Her var det en række ting Eld gerne ville havde synkroniseret i forhold til de nyeste besluttede navnekonventioner.
  • Det blev også bemærket at selvom et at de primære motivationer for det besluttede design er genbrug, må pillars ikke benytte noget Java kode fra projektet, da dette bryder med princippet om uafhængig udviklede ben. 
 • Mockup, stub, test, reference pillar? 
  • Mikis prøvede at vise hvordan disse forskellige koncepter passede ind i ideen om et interface lag i vores klienter og pillars. Kåre skød dog ideen om at der eksisterede et reference implementationsinterface lag ned (sad)
 • Strategi for programmatisk tilgang af meddelser?
  • det blev besluttet at vi bruger JAXB. Dvs. vi skal autogenerere Java klasser på baggrund af vores XSD skemaer. Mikis definere opgave til dette. 
 • Diskussion af konkret indhold af prototypen: se evt M4 Development of prototype coordinating layer, client and pillar.
 • Test strategy
  • Mikis gennemgik hans vision for dette område. Skal lige koordineres med Kåre, hvilket niveau af dokumentation der skal til for at formidle tankegangen her. Konceptet skal udmøntes i en konkrete implementation før (en evt.) mening bliver klar.
 • Nuværende opgaver.
  • Vi gennemgik de Java tekniske opgaver. 
 • No labels