Child pages
  • WP2 møde Odense 23. januar 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Peter er ved at lave liste over DAT-filer på henholdsvis DeIC, CHAOS og DR's eksterne diske. Denne sendes til SB som sammenholder med hvilke filer SB kender.

WAYF: Mulighed for at logge ind med gammelt login og derefter logge ind med WAYF så de 2 logins kan knyttes sammen. Kun når man har fået knyttet WAYF-ID til sin konto må man faktisk streame og annotere

SB: Afklare om SB's metadata må vises "offentligt" på larm.fm (uden login)

BJA: Afklare med Tonny om SB vil oprette brugere manuelt i WAYF-børnehjem for brugere uden WAYF-login

WAYF: SB skal lave key-value liste med WAYF-attributter der må få adgang. Value er i form af regulært udtryk. Måske kan den udtrækkes af SB's rettigheds-system

WAYF: Login må kun resultere i CHAOS-session hvis man har en gyldig attribut. Applikationen skal vide når login ikke lykkedes pga. manglende attributter.

SB: Undersøge om man kan lave WAYF-login direkte mod børnehjem her i en test-periode

Colin: Laver .transfercomplete fil til at afslutte FTP-overførsel

Peter: Laver envelope til alle de aftalte time-stamps (programstart, programend, filestart, fileend, transcodingTime)

Kåre og Peter: Aftaler kommunikation mellem SB-wowza og MCM3 (eller hvad den nye nu hedder)

Kåre: Laver MCM3-modul (efter aftale med Peter)

Streaming af DAT-filer: Afventer afklaring af om SB har alle filer

Streaming af DR-digitaliseringer: Afventer at SB mounter filer på streaming-sever

Peter: Lave liste over alle filer han kender i CHAOS så vi kan se om SB har alle de nødvendige filer

Ivan: Sende IP-range på de nødvendige IP-numre hos DR der skal kunne få adgang til SB-test-wowza (evt. + Geckon IP-numre)

SB: Få åbnet for nødvendige IP-numre til test-wowza-server

Peter: Kører alle programmer der peger på 24-timers filer igennem og opdaterer til at pege på udklippede filer. Skifter streaming-adresse og flytter offsets på programmer og evt. annotationer hvis der findes sådanne

SB: LARM / Mediestream demonstrator - knap i Mediestream skal slås til. IT-web skal have det nye MCM-API så de kan slå CHAOS-UUID'ere op til at generere det rigtige link til larm.fm-HTML5-versionen

SB: Metadata for 1999-2005 skal pakkes sammen til Peter

Peter: Metadata for 1999-2005 skal matches med DAT-filer og oprettes i CHAOS - bør måske afvente at streaming af DAT-filer er flyttet til SB så vi er sikre på vi har alle de DAT-filer der kan komme på tale.

SB: Afklare om vi vil have radioavis-rapporter

SB: Når vi skal have overført TV fra DR sendes mail til Ivan (privat email efter August og 12 mdr. frem) som ved hvordan 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels