Child pages
  • WP2 møde Odense 23. januar 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Peter er ved at lave liste over DAT-filer på henholdsvis DeIC, CHAOS og DR's eksterne diske. Denne sendes til SB som sammenholder med hvilke filer SB kender.

WAYF: Mulighed for at logge ind med gammelt login og derefter logge ind med WAYF så de 2 logins kan knyttes sammen. Kun når man har fået knyttet WAYF-ID til sin konto må man faktisk streame og annotere

SB: Afklare om SB's metadata må vises "offentligt" på larm.fm (uden login)

BJA: Afklare med Tonny om SB vil oprette brugere manuelt i WAYF-børnehjem for brugere uden WAYF-login

WAYF: SB skal lave key-value liste med WAYF-attributter der må få adgang. Value er i form af regulært udtryk. Måske kan den udtrækkes af SB's rettigheds-system

WAYF: Login må kun resultere i CHAOS-session hvis man har en gyldig attribut. Applikationen skal vide når login ikke lykkedes pga. manglende attributter.

SB: Undersøge om man kan lave WAYF-login direkte mod børnehjem her i en test-periode

Colin: Laver .transfercomplete fil til at afslutte FTP-overførsel

Peter: Laver envelope til alle de aftalte time-stamps (programstart, programend, filestart, fileend, transcodingTime)

Kåre og Peter: Aftaler kommunikation mellem SB-wowza og MCM3 (eller hvad den nye nu hedder)

Kåre: Laver MCM3-modul (efter aftale med Peter)

Streaming af DAT-filer: Afventer afklaring af om SB har alle filer

Streaming af DR-digitaliseringer: Afventer at SB mounter filer på streaming-sever

Peter: Lave liste over alle filer han kender i CHAOS så vi kan se om SB har alle de nødvendige filer

Ivan: Sende IP-range på de nødvendige IP-numre hos DR der skal kunne få adgang til SB-test-wowza (evt. + Geckon IP-numre)

SB: Få åbnet for nødvendige IP-numre til test-wowza-server

Peter: Kører alle programmer der peger på 24-timers filer igennem og opdaterer til at pege på udklippede filer. Skifter streaming-adresse og flytter offsets på programmer og evt. annotationer hvis der findes sådanne

(larm.JPG)

SB: LARM / Mediestream demonstrator - knap i Mediestream skal slås til. IT-web skal have det nye MCM-API så de kan slå CHAOS-UUID'ere op til at generere det rigtige link til larm.fm-HTML5-versionen

SB: Metadata for 1999-2005 skal pakkes sammen til Peter

Peter: Metadata for 1999-2005 skal matches med DAT-filer og oprettes i CHAOS - bør måske afvente at streaming af DAT-filer er flyttet til SB så vi er sikre på vi har alle de DAT-filer der kan komme på tale.

SB: Afklare om vi vil have radioavis-rapporter

SB: Når vi skal have overført TV fra DR sendes mail til Ivan (privat email efter August og 12 mdr. frem) som ved hvordan 

Peter: Spørge på DR hvad der er for "ekstra" DAT-bånd der digitaliseres nu

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels