Child pages
  • So what now?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Hvad så nu?
===========
Jeg synes det er vigtigt at de næste dage bruges på at konkretisere ideer. Derfor er de ideer der er allerhøjst på min ønskeseddel at arbejde videre med:
* Konkretisering af journal-ideen: Hvilket software findes der vi kan bruge. Hvordan kan det bedst bygges ind i vores infrastruktur. Kan vi samarbejde med nogen om det? Hvordan løser det vores konkrete problemer, herunder skalering, backup, mm.?
* Konkretisering af SCAPE/Repository-integration: Hvordan får vi execution platform til at samarbejde med vores metadata repository? Hvordan får vi organiseret vores metadata så de kan bruges effektivt af Hadoop. Hvordan får vi flyttet opgaver vi løser på vores repository ind i SCAPE platform/tankegang for at øge samarbedjet, og mulighederne som Hadoop giver.
* Konkretisering af 0-effort ingest: Hvor meget og hvad skal der helt præcist til af arbejde og udvikling for at vi kan opnå det?
* RDF/triplestores: Skal vi fortsat have en triple store, hvordan og hvilken? Kan vi konkretisere hvordan Open RDF Sesame eller 4store kan bruges i vores infrastruktur?
  • No labels