Child pages
 • Konfiguration og miljøer
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miljøer og anvendte maskiner

 1. DEVEL
  1. larm@dubhe
  2. http://dubhe:9311/OverlapsAnalyseWeb/
 2. STAGE
  1. develro@adrasthea
  2. http://adrasthea:9311/OverlapsAnalyseWeb/
 3. PROD: 
  1. develro@despina
  2. http://despina:9311/OverlapsAnalyseWeb/

Konfigurationer til adgang til specifikke miljøer

DEVEL:

Access

larm@dubhe

Mounts

/net/plufire/dr-tmp/
/net/plufire/dr-work/ 

Database

 • host: dubhe

 • port: 5432

 • db: dr-dat-baandssamling-overlapsanalyse

 • user: drdatana
 • pass: oT1osLh7

STAGE:

Access

develro@adrasthea

Mounts

/net/plufire/dr-tmp/
/net/plufire/dr-work/ 

Database

 • host: adrasthea

 • port: 5432

 • db: drdatana-stage

 • user: drdatana-ro
 • pass: /apNk46P

PROD:

Access

develro@despina

Mounts

N/A

Database

 • host: despina

 • port: 5432

 • db: drdatana-prod

 • user: drdatana-ro
 • pass: ua6Neesu

 

 

 • No labels