Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Det nedenstående er planer og forventninger frem til 1. juli.
Se oversigt på fælles wiki:

Etablering af fælles projektredskaber

De fleste af disse redskaber er nye for os, så de tages i brug efterhånden som vi ved hvordan vi vil bruge dem.
Bliver de besværlige, så venter vi til en anden gang.

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

Confluence

JPY

Opdateres løbende

Opdateres løbende

Subversion

JKM

Ok

16. maj

StyleCop

JKM

Ok

16 maj

Resharper

JKM

Er lagt til side

xxx

Unit test

JKM

Er ok for nu

16. maj

MEF

JPY

Venter

13. juniUndersøgelse af basiselementer etc.

Dette er undersøgelser af basale teknologier i og udenfor .Net, som vi skal kunne håndtere for at gennemføre projektet.
Hver opgave løses ved at teste og verificere, at vi kan det vi har brug for. Typisk v.hj.a. småprogrammer.

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

ActiveMQ/NMS

JPY

Er ok for nu

1. april

XML serialisering

JPY

Ok

1. april

http

JKM

Er i gang

23 maj

SqLite

JKM?

Venter på TEB

6. juni

http/s

JKM

Venter på specifikation

20. juni

Sortnet interface specifikation

JKM?

Udskydes

1. august

Der er sat god tid af til http og http/s, da der er her de største usikkerheder i forhold til tidsplanen ligger.

Undersøgelser og udvikling af fælles kode

Dette dækker al fælles kode på tværs af SA klient og SA server.
Det er ikke afklaret hvornår pillar frontend skal forbindes med sortnet backend.

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

Interface til NMS

JPY

Er ok for nu

9. maj

De/Serialisering

JPY

OK

9. maj

Dataprotokol interface

JKM

Afventer http

6.juni

Overgang til forretningskode

JPY

Er i gang

16. maj

Authentication

???

Mangler specifikation

13.juni

Interface til sortnet

JKM

Udskydes indtil videre

efteråret

Dataprotokolinterfacet forventes opbygget efter http i første omgang.

Der er derfor sat ekstra "buffertid" omrking disse opgaver"
Optimistisk set, er det ikke usandsynligt, at vi har et fungerende dataprotokol interface tidligere.

Udvikling af klientspecifikke funktioner

Alle opgaver vedrører implementering af protokolfunktioner for SA klient

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

GetFile

JPY

Mangler

1.juni

PutFile

JPY

Mangler

1.juni

GetFileID

JPY

Mangler

1.juni

GetCheksums

JPY

Mangler

13.juni

Delete

JPY

Mangler

1. juli

GetStatus

JPY

Mangler

1.juli

Protokol versioning

JPY

Afventer specifikation

1.juni

Audit spike

JPY

Afventer specifikation

13.juni

Alarm spike

JPY

Afventer specifikation

13.juni

Technical SLA spike

JPY

Afventer specifikation

1.juli

Integrity spike

JPY

Afventer specifikation

Efteråret

Replace

JPY

Udskydes til efteråret

EfteråretUdvikling af pillarspecifikke funktioner

Alle opgaver vedrører implementering af protokolfunktioner for SA pillar

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

GetFile

JKM

Mangler

1.juni

PutFile

JKM

Mangler

1.juni

GetFileID

JKM

Mangler

1.juni

GetCheksums

JKM

Mangler

13.juni

Protokol versioning

JKM

Afventer specifikation

1.juni

Audit spike

JKM

Mangler

Afventer specifikation

Alarm spike

JKM

Mangler

Afventer specifikation

Delete

JKM

Mangler

Udskydes til efteråret

GetStatus

JKM

Mangler

1.juli

Technical SLA spike

JKM

Udskydes til efteråret

???Etablering af testmiljø til pilotdrift

Det skal afklares hvordan vi etablerer et miljø, der gør det muligt for SA, at deltage i pilotfasen.

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

Undersøge muligheder

JPY

i gang

1.juni

Udvikling af queue monitor

JPY

???

6.juni

Udvikling af message sender

JPY

venter

juli / august

Miljø etableret

JPY

Venter

13.juni

Klar til systemtest

JPY

Venter

1.juliUdvikling af backend system

Backend systemet er den del af Pillar, der ligger på sort net.
Det forventes at kunne implementeres som "mini"-udgaver af eksisterende funktioner som DEA, MARY, etc.

Denne opgave forventes at kunne udskydes til under/efter pilotfase