Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

This is the home of the Bitmagasinet.SA space.

Disse sider beskriver de resultater og bidrag Statens Arkivers skal levere i løbet af 2011 til Bitmagasinprojektet.

Statens Arkivers bidrag til Bitmagasinet (2011) består af:

Udenfor Bitmagasinprojektet (formelt set) er der dertil: 

  • Et bevaringssystem backend baseret på optiske medier

Tidsplanen for udviklingsarbejdet

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%

Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree