Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Her findes manualer til at lave statistik på brugen af radio og tv i Larm.fm. Vi har ikke mulighed for at lave statistik på programoversigter mv. da disse hostes af CHAOS Insight

Table of Contents

Manual til at lave et statistikudtræk fra streamingserveren og hente data ind i et excel-ark

...

 1. Udfør ovenstående procedure og find de relevante filer - fx 1. halvår 2019.
 2. I kolonne E, Kanal, kan man sortere på de kanaler, som en given udsendelse kommer fra.
  1. Markér kanalen FOLKETINGET i rullemenuen og ingen andre.
  2. Du får nu vist alle streams fra kanalen FOLKETINGET. Slet disse rækker.
  3. Fjern filtreringen igen
 3. I kolonne M, schacHomeOrganization, får man vist hvilken institution brugeren er tilknyttet. 
  1. Markér alle de felter i rullemenuen, hvor brugeren ikke er tilknyttet en af de institutioner, der har købt licens (se aktuel liste her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/2) - det kunne fx være statsbiblioteket.dk eller dtu.dk.
  2. Det er nødvendigt at analysere disse streams nærmere for at se om de kommer fra ansatte på KB, udviklere eller om brugere ved en fejl har kunne streame uden tilladelse. Se oversigt over oprettede brugere i excel-ark her: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Brugerhåndtering i Mediestream og LARM
  3. Blandt streams foretaget før 1. oktober 2019 kan der optræder en række tomme felter, hvor der i kolonne K står {WAYF_ATTRIBUTES_MISSING}. Disse skyldes, at et stream er foregået udenom Larm.fm-interfacet og sker i test- og udviklingssituationer fra udviklingsfirmaet CHAOS Insights side. Forekommer disse efter 1. oktober 2019, skal det dog afklares med CHAOS Insight (http://chaosinsight.com/), hvorfor de optræder, da det kan være misbrug.
  4. Hvis brugere har kunne streame uden tilladelse kan det skyldes en sikkerhedsbrist, som skal meldes til Servicedesk inkl. oplysninger på de mistænkelige streams.
  5. Slet de irrelevante rækker - heriblandt streams fra ansatte.
  6. Fjern filtreringen igen.
 4. Der er desværre ikke oplysning om titel på alle udsendelser i udtrækket. Derfor må filnavn benyttes i stedet for:
  1. Sortér kolonne D Titel (radio/tv) fra A til Å.
  2. Gå til første tomme felt i kolonne D Titel (radio/tv)
  3. Kopier alle felter i kolonne C Filnavn herfra og ned over i kolonne D Titel (radio/tv)
 5. Du skal nu finde ud af, hvor mange unikke brugere, der har benyttet radio/tv i Larm.fm via Copydan-licensen den givne periode.
  1. I topmenuen skal du klikke på fanebladet "Indsæt"
  2. Klik så på Pivottabel-knappen. Excel skulle nu gerne markere al data i Excel-arket og vise en dilaogboks, som du kan klikke OK til.
  3. Der laves et nyt faneblad med en menu i højre side. Her skal du sætte flueben ud for "Timestamp" og "eduPersonTargetedID".
  4. I bunden af menuen skal "Timestamp" flyttes til Værdier-feltet og "eduPersonTargetedID" skal være i Rækker-feltet.
  5. Nu vises hvor mange streams hver enkelt bruger har foretaget. I kolonne A skal du markere alle brugernavne.
  6. Excel tæller automatisk op, hvor mange felter du markerer, hvilket vises i bundmenuen/statuslinjen.
  7. Noter, hvor mange unikke brugere der har benyttet Larm.fm i perioden.
  8. Slet fanebladet.
 6. Nu er det tid til at slette kolonner, som Copydan ikke skal have.
  1. Slet alle andre kolonner end D Titel (radio/tv), kolonne E Kanal, kolonne F Udsendelsestidspunkt, kolonne G Genre, kolonne L eduPersonPrimaryAffiliation og kolonne M og schacHomeOrganisation.
  2. Omdøb kolonne L M eduPersonPrimaryAffiliation til "Rolle" og kolonne M N schacHomeOrganisation til "InsitutionInstitution"
 7. Så sorteres med en brugerdefineret sortering på 1) Kanal 2) Titel 3) Udsendelsestidspunkt
 8. Når dette er gjort skal Excel-arket gemmes i denne mappe: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Copydan

...

Manual til at lave radio/tv-statistikudtræk til licenskøbere

Under udarbejdelse

Statistikken på radio/tv og reklamefilm til licenskøbere skal alene dække de streams, der er lavet i kraft af licensaftaler med længere videregående uddannelser. Det vil sige, at streams foretaget af KB-medarbejdere og IT-udviklere skal frasorteres ligesom streams fra Folketinget, som er frit tilgængeligt for alle.

 1. Tjek om der allerede er lavet en fil med det samlede rå udtræk fra det ønskede år i mappen T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Rå udtræk\Larm

 2. Hvis det ikke er tilfældet, skal du udføre proceduren for at lave et statistikudtræk fra streamingserveren og hente data ind i et excel-ark og find de relevante filer for det pågældende år.

 3. I kolonne E, Kanal, kan man sortere på de kanaler, som en given udsendelse kommer fra.
  1. Markér kanalen FOLKETINGET i rullemenuen og ingen andre.
  2. Du får nu vist alle streams fra kanalen FOLKETINGET. Slet disse rækker.
  3. Fjern filtreringen igen
 4. I kolonne N, schacHomeOrganization, får man vist hvilken institution brugeren er tilknyttet. 
  1. Markér alle de felter i rullemenuen, hvor brugeren ikke er tilknyttet en af de institutioner, der har købt licens (se aktuel liste her: http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/info/2) - det kunne fx være statsbiblioteket.dk eller dtu.dk.
  2. Hvis det ikke allerede er gjort, er det nødvendigt at analysere disse streams nærmere for at se om de kommer fra ansatte på KB, udviklere eller om brugere ved en fejl har kunne streame uden tilladelse. Se oversigt over oprettede brugere i excel-ark her: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Brugerhåndtering i Mediestream og LARM
  3. Blandt streams foretaget før 1. oktober 2019 kan der optræder en række tomme felter, hvor der i kolonne K står {WAYF_ATTRIBUTES_MISSING}. Disse skyldes, at et stream er foregået udenom Larm.fm-interfacet og sker i test- og udviklingssituationer fra udviklingsfirmaet CHAOS Insights side. Forekommer disse efter 1. oktober 2019, skal det dog afklares med CHAOS Insight (http://chaosinsight.com/), hvorfor de optræder, da det kan være misbrug.
  4. Hvis brugere har kunne streame uden tilladelse kan det skyldes en sikkerhedsbrist, som skal meldes til Servicedesk inkl. oplysninger på de mistænkelige streams.
  5. Slet de irrelevante rækker - heriblandt streams fra ansatte.
  6. Fjern filtreringen igen.
 5. Der er desværre ikke oplysning om titel på alle udsendelser i udtrækket. Derfor må filnavn benyttes i stedet for:
  1. Sortér kolonne D Titel (radio/tv) fra A til Å.
  2. Gå til første tomme felt i kolonne D Titel (radio/tv)
  3. Kopier alle felter i kolonne C Filnavn herfra og ned over i kolonne D Titel (radio/tv).
 6. Du har nu renset data og kan begynde at kopiere de enkelte licenskøberes oplysninger over i nye ark
  1. I kolonne N, schacHomeOrganization, skal du nu filtrere så der kun vises den institution, du ønsker - fx au.dk.
  2. Kopiér nu alle disse rækker over i et nyt Excel-ark
  3. Gentag for de enkelte licenskøbere indtil du har en ny Excel-fil til hver af dem.
  4. Stil markøren i øverste venstre hjørne af hvert Excel-ark og klik på knappen 'Filtrér' i fanebladet Data.
  5. Når dette er gjort, skal de enkelte Excel-ark gemmes i denne mappe: T:\Mediestream\03. NO opgaver\Statistik\Licenskøbere
 7. Du skal nu for hvert enkelt licenskøbere finde ud af, hvor mange unikke brugere, der har benyttet radio/tv og reklamefilm i Mediestream via licensaftalen dette år.
  1. I topmenuen skal du klikke på fanebladet "Indsæt"
  2. Klik så på Pivottabel-knappen. Excel skulle nu gerne markere al data i excel-arket og vise en dilaogboks, som du kan klikke OK til.
  3. Der laves et nyt faneblad med en menu i højre side. Her skal du sætte flueben ud for "Timestamp" og "eduPersonTargetedID".
  4. I bunden af menuen skal "Timestamp" flyttes til Værdier-feltet og "eduPersonTargetedID" skal være i Rækker-feltet.
  5. Nu vises hvor mange streams hver enkelt bruger har foretaget. I kolonne A skal du markere alle brugernavne.
  6. Excel tæller automatisk op, hvor mange felter du markerer, hvilket vises i bundmenuen/statuslinjen.
  7. Noter, hvor mange unikke brugere der har benyttet Larm.fm i perioden.
  8. Slet fanebladet.
 8. Nu er det tid til at slette kolonner, som licenskøberne ikke skal have i hvert enkelt af Excel-arkene.
  1. Omdøb først kolonne N schacHomeOrganisation til "Institution" og kolonne M eduPersonPrimaryAffiliation til "Rolle"
  2. Slet alle andre kolonner end Titel (radio/tv), Kanal, Udsendelsestidspunkt, Genre, Titel (reklamefilm), Alternativ titel, Dato, Institution og Rolle
 9. Så sorteres med en brugerdefineret sortering på Kanal, Titel (radio/tv) og Udsendelsestidspunkt
 10. Du er nu færdig og Excel-arket kan gemmes i den endelige version