Child pages
  • Rebuilding, use the triple store

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Et forslag fra KTC og ABR

 

Vi starter fedora med en fedora-users.xml som kun giver adgang til en bruger: fedora-updatetracker-rebuild. Dvs. vi kan være sikker på Doms er under kontrol mens vi laver dette.

...

Dette giver en liste af alle objekter og datastreams og deres state.

 

 

Det letteste er nok at bygge fra en kørende doms. KTC forslår at vi kan have en ekstra fedora-users.xml som lukker alle andre end rebuild brugeren ude. Så kan vi trygt lave rebuild uden at datagrundlaget ændrer sig.

Vi joiner nu de to lister. Det bliver nogen lange ting, men det kan vi stadig klare.

Først kalder vi object created for alle objekter, hvor vi bruger lastModified som tidsstempel. Det er nok bedst at gøre det i tidsstempel sorteret orden. 

Dernæst kalder vi modifyState(A) for hver object der er aktivt.

UPDT vil nu kende til alle objekter, og den vil have de rigtige tidsstempler for alle.

Vi stopper så doms, ændrer fedora-users.xml og sætter update trackeren til at følge doms, og starter den op igen.

Why no worky

Alle purged objekter er væk.

Det er uklart om vi kan få så store lister fra Triple store. Måske er vi nød til at snakke postgresql direkte med MPTStore, uden om dens SPO interface