Child pages
  • Larm.fm statistics

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Note#1: test (udpak tar fil under /home/wowza/public_html) på iapetus viste, at statistics (biblioteket) og python filerne ikke må have writable permission for group members (kan ændres ved chmod g-w <file> før tar filen genereres). Det er på nuværende tidspunkt ikke lykkedes at commit'e en tilsvarende ændring til git repository.
    • kan ændres ved chmod g-w <file> før tar filen genereres
    • alternativt, tar cfa statistics.tar.gz --mode='g-w' statistics/ (her ændres alle filers permission)
  • Note#2: tgc skrev i en mail: Vi forventer kun at filer har fornuftige permissions som udgangspunkt, hvilket som regel betyder 644 og 755. Hvis der så er specielle krav i forbindelse med deployment, så klarer vi det der.

...