Child pages
  • Maximum cuts reached analyse Søren

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Fil-1 navnNoter  
P3_1400_1600_910423_001.mp3Fil-2 har radioavis kl. 20 i starten (burde være kl. 16)  
  P3_0800_1000_890304_001.mp3Fil-2 har 7 minutter for meget   
 P3_1000_1200_890304_001.mp3Fil-1 er uden lyd fra 4m:06s-6m:31s, fil-2 er uden lyd fra 4m:8s-56m:40s, samt de sidste 2 sekunder. Overlapssted umuligt at finde grundet det store "hul" i fil-2  
  P3_1200_1400_890304_001.mp3Fil-2 har 5 minutter for meget.