Child pages
  • WP2 møde Odense 23. januar 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

larm.JPGPeter er ved at lave liste over DAT-filer på henholdsvis DeIC, CHAOS og DR's eksterne diske. Denne sendes til SB som sammenholder med hvilke filer SB kender.

...

Peter: Kører alle programmer der peger på 24-timers filer igennem og opdaterer til at pege på udklippede filer. Skifter streaming-adresse og flytter offsets på programmer og evt. annotationer hvis der findes sådanne

(larm.JPG)

SB: LARM / Mediestream demonstrator - knap i Mediestream skal slås til. IT-web skal have det nye MCM-API så de kan slå CHAOS-UUID'ere op til at generere det rigtige link til larm.fm-HTML5-versionen

...