Child pages
  • WP2 møde Odense 23. januar 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SB: Når vi skal have overført TV fra DR sendes mail til Ivan (privat email efter August og 12 mdr. frem) som ved hvordan 

Peter: Spørge på DR hvad der er for "ekstra" DAT-bånd der digitaliseres nu