Child pages
 • Installationsvejledning version 1.9

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.9

Ændringer siden version 1.8

Web interface

 • Oversigtssiden viser ikke længere gamle (overskrevne) analyser

AnalyseScript

 • Analyse intervallet er udvidet for at fange "Maximum cuts reached"
 • Mere præcis algoritme til konvertering til milisekunder
 • Klipper først fil 1 og herefter fil 2 (Ikke alternerende cuts)

Changelog

RC1 - Ovenstående ændringer 

RC2 - Dato fix til at stoppe crashes

Installation

 1. Stop tomcat
 2. Åben zip filen i larm@dubhe/home/larm/releases/OverlapsAnalyse-package-1.9rc1.zip
 3. Slet alt indhold i /home/larm/services/webapps/
 4. Kopier war filen fra zip filen /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war over i ~/services/webapps/
 5. Start tomcat
 6. Stop analysescriptet
 7. I ~/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties ændres følgende:
  1. "OverlapAnalysisDurationSpan=00:03:00.000" ændres til "OverlapAnalysisDurationSpan=00:10:00.000"
  2. "CutOffOriginalFiles=5000" ændres til "CutOffOriginalFiles=2000"
  3. "AnalysisScriptVersion=v.1.6" ændres til "AnalysisScriptVersion=v.1.9"
 8. Erstat følgende filer med filerne fra zip filen:
  1. I ~/services/Analysescript/
   1. OverlapResult.py
   2. OverlapAnalyze.py
   3. OverlapAdjust.py
  2. I ~/services/CutterScript/
   1. cutterById.py
 9. Start analysescriptet med nedenstående ~/bin/run-analysis.sh (Kun i produktion, ikke stage):
Code Block
languagebash
#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890101 06 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19890101 00 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890101 06 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 19970101 10 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac