Child pages
 • Ninestars QA Suite

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ninestars QA Suite

This page details the system we deliver to Ninestars. They are meant to run this check on the data before sending them to us, to ensure that all automatically discoverable errors have been fixed.

Automatic QA should be runnable by Ninestars

Vi skal afklare hvad Ninestars forventer/hvad vi har lovet.

 • Hvis de forventer et "system" er det en del komponenter der skal findes i 2 udgaver, idet vi i Ninestars udgaven skal skrive til og læse fra fil-system i stedet for DOMS (det er ABR ved at se på en pæn løsning af), og overvågnings-interfacet skal nok også tilpasses.
 • I den anden ende af skalaen kunne man forestille sig nogle scripts som kører på et enkelt batch. Disse kunne så integreres i Ninestars infrastruktur.

Vi skal under alle omstændigheder afklare nogle af de samme drift-spørgsmål, som vi afklarer med vores egen drift-afdeling

 • Hvilket operativ-system skal systemet deployes på?
 • Hvor meget temporary storage har systemet brug for?
 • Hvordan deployes systemet og hvordan overvåges det?

Specifikt for Hadoop (antaget at vi bevarer Hadoop elementet i Ninestars udgaven)

 • Leverer vi en guide eller et script til at sætte Hadoop op, før vores "system" deployes?
 • Eller integrerer vi opsætning af Hadoop i vores "system"?
 • Eller leverer vi en virtuel maskine, hvor Hadoop og vores "system" er sat op på?

Vi kan forhåbentlig afklare en række af de spørgsmål i løbet af de næste par uger.

Development

https://github.com/statsbiblioteket/newspaper-ninestars-QA-suite