Child pages
 • Ninestars QA Suite

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: update+translation in progress

...

Automatic QA should be runnable by Ninestars

Vi skal afklare hvad Ninestars forventer/hvad vi har lovet.

...

We expect

 • that some components must exist in 2 variants, as the Ninestars variant will read from and write to the file system and not any internal SB systems
 • the Ninestars udgaven køres QA på et enkelt batch. Altså ikke autonome komponenter og ingen overvågning.

Vi skal under alle omstændigheder afklare nogle af de samme drift-spørgsmål, som vi afklarer med vores egen drift-afdeling

 • Hvilket operativ-system skal systemet deployes på?
 • Hvor meget temporary storage har systemet brug for?
 • Hvordan deployes systemet og hvordan overvåges det?

Specifikt for Hadoop (antaget at vi bevarer Hadoop elementet i Ninestars udgaven)Vi anbefaler at Ninestars-udgaven af komponenterne ikke benytter Hadoop. Hvis vi alligevel vælger at bruge Hadoop, rejser det nogle Hadoop-specifikke spørgsmål

 • Leverer vi en guide eller et script til at sætte Hadoop op, før vores "system" deployes?
 • Eller integrerer vi opsætning af Hadoop i vores "system"?
 • Eller leverer vi en virtuel maskine, hvor Hadoop og vores "system" er sat op på?

...