Child pages
 • 2011-08-31 Videomeeting

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Agenda ok?
 2. Certifikater og authentication
 3. Design: IdentifyResponseInfo Complexity (CR-BITMAG-40) (bam).
 4. General oprydning (Mikis):
  1. Slette alle 'Reference client subsider og Reference clients og erstatte med henvisning til Javadoc for reference kode. Bemærk at Bitmagasin clients siden består.  
  2. Fjerne konkrete klienter og pillars fra figur på forsiden (og konvertere til Gliffy figur).
 5. Opsummering af styregruppemøde (Mikis).
 6. I10 status.
 7. Næste møde d.7.sep.
 8. Evt.