Child pages
  • Vidensområder

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

Denne side er en oversigt over de vidensområder, der konkret er undersøgt og benyttes i udvikling af SA's bidrag til Bitmagasin projektet.

...

Indenfor .Net skal det afklares hvordan man håndterer en række teknologier, der indgår i den faktiske arkitektur.

  Teknologi  

Kommentar

NMS/ActiveMQ

Adgang til Bitmagasinets infrastrukturlag

XML serialisering / deserialisering

Praktisk håndtering af Bitmagasinprotokollens beskeder

.Net http/s

Protokol for ind/udlæsning af de konkrete data, der bevares i Bitmagasin systemet. Konkret benyttes .Certifikater / authentificering.
.Net's indbyggede implementation benyttes.

SqLite

Lagring af statusinformationer, audit records, etc. Skal understøtte forespørgsler, der ikke kræver at datamedier fremhentes.

...

SortNet interface

Kontrolleret adgang til data til/fra

...

Protokol for ind/udlæsning af de konkrete data, der bevares i Bitmagasin systemet.

Konkret benyttes .Net's indbyggede implementation.

Sortnet. Brug af XML følgesedler, etc.

Hertil kommer nogle få generelle teknologier, der med fordel også kan benyttes i fremtidige projekter:

Teknologi

Kommentar

MVVM

Generel arkitektur for interaktive programmer.

WPF / XAML

Til udvikling af brugergrænseflader. Erstatter Windows forms.

Parallel processing

Til håndtering af samtidige events fra flere kilder.

Komponentstyring (MEF)

Kan bruges til at tilpasse udvikle flere klienter med variabelt funktionalitet med den samme kodebasis.