Child pages
  • Udviklingsplan

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dette er undersøgelser af basale teknologier i og udenfor .Net, som vi skal kunne håndtere for at gennemføre projektet.
Hver opgave løses ved at teste og verificiereverificere, at vi kan det vi har brug for. Typisk v.hj.a. småprogrammer.

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

ActiveMQ/NMS

JPY

Er ok for nu

1. april

XML serialisering

JPY

Ok

1. april

http

JKM

Er i gang

23 maj

SqLite

JKM?

Venter på TEB

6. juni

http/s

JKM

Venter på specifikation

20. juni

Sortnet interface specfikation specifikation

JKM?

Udskydes

1. august

Der er sat god tid af til http og http/s, da der er her de største usikkerheder i forhold til tidsplanen ligger.

...

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

GetFile

JPY

Mangler

1.juni

PutFile

JPY

Mangler

1.juni

GetFileID

JPY

Mangler

1.juni

Protokol versioning GetCheksums

JPY

Mangler

13.juni

Delete

JPY

Afventer specfikation Mangler

1. juni juli

GetCheksums GetStatus

JPY

Mangler

13 1.juni juli

Audit spike Protokol versioning

JPY

Afventer specfikation specifikation

13 1.juni

Alarm Audit spike

JPY

Afventer specfikation specifikation

13.juni

Delete Alarm spike

JPY Mangler

Afventer specifikation

1 13. juli juni

Technical SLA spike

JPY

Afventer specfikation specifikation

1.juli GetStatus

JPY

Mangler

1.juli

Integrity spike

JPY

Udskydes til efteråret juli

??? Afventer specifikation

Efteråret

Replace

JPY

Udskydes til efteråret

??? EfteråretUdvikling af pillarspecifikke funktioner

...

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

GetFile

JKM

Mangler

1.juni

PutFile

JKM

Mangler

1.juni

GetFileID

JKM

Mangler

1.juni

GetCheksums

JKM

Mangler

13.juni

Protokol versioning

JKM

Afventer specfikation specifikation

1.juni

Audit spike

JKM

Mangler

Afventer specfikation specifikation

Alarm spike

JKM

Mangler

Afventer specfikation specifikation

Delete

JKM

Mangler

Udskydes til efteråret

GetStatus

JKM

Mangler

1.juli

Technical SLA spike

JKM

Udskydes til efteråret

???

...

Opgave

Ansvarlig

Status

Deadline

Undersøge muligheder

JPY igang

i gang

1.juni

Udvikling af Queue queue monitor

JPY

???

1 6.juni

Udvikling af message sender

JPY

???

1.juni venter

juli / august

Miljø etableret

JPY

Venter

13.juni

Klar til systemtest

JPY

Venter

1.juli

...