Child pages
  • .Net klienten

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

.Net klienten skal udvikles sådan, at den med tiden kan erstatte den nuværende SB-klient til lagring af arkivalier på Statsbiblioteket.

 

 

 

Der er med andre ord ikke tale om en neutral referenceklient, der uden videre kan bruges af andre.

Ligheder med andre (reference) klienter:

...