Child pages
  • WP2 møde Odense 23. januar 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

larm.JPGPeter er ved at lave liste over DAT-filer på henholdsvis DeIC, CHAOS og DR's eksterne diske. Denne sendes til SB som sammenholder med hvilke filer SB kender.

...