Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Automatic QA should be runnable by Ninestars update

...

Vi skal afklare hvad Ninestars forventer/hvad vi har lovet.

 • Hvis de forventer et "system" er det Vi forventer at en del komponenter der skal findes i 2 udgaver, idet vi i Ninestars udgaven skal skrive til og læse fra fil-system i stedet for DOMS (det er ABR ved at se på en pæn løsning af), og overvågnings-interfacet skal nok også tilpasses.I den anden ende af skalaen kunne man forestille sig nogle scripts som kører
 • Vi forventer at i Ninestars udgaven køres QA på et enkelt batch. Disse kunne så integreres i Ninestars infrastrukturAltså ikke autonome komponenter og ingen overvågning.

Vi skal under alle omstændigheder afklare nogle af de samme drift-spørgsmål, som vi afklarer med vores egen drift-afdeling

 • Hvilket operativ-system skal systemet deployes på?
 • Hvor meget temporary storage har systemet brug for?
 • Hvordan deployes systemet og hvordan overvåges det?

Specifikt for Hadoop (antaget at vi bevarer Hadoop elementet i Ninestars udgaven)Vi anbefaler at Ninestars-udgaven af komponenterne ikke benytter Hadoop. Hvis vi alligevel vælger at bruge Hadoop, rejser det nogle Hadoop-specifikke spørgsmål

 • Leverer vi en guide eller et script til at sætte Hadoop op, før vores "system" deployes?
 • Eller integrerer vi opsætning af Hadoop i vores "system"?
 • Eller leverer vi en virtuel maskine, hvor Hadoop og vores "system" er sat op på?

...