AbortedConsole Output

Skipping 1,497 KB.. Full Log
 - /tmp/metadata7819658590757837014cdx 45001
10:14:13.475 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8301102389342690360cdx 45001
10:14:13.477 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3624279552851834835cdx 45001
10:14:13.478 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata791651501903770744cdx 45001
10:14:13.479 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1587123315237909209cdx 45001
10:14:13.481 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9003284579218979674cdx 45001
10:14:13.482 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3297849083078671076cdx 45001
10:14:13.483 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1891102742496725371cdx 45001
10:14:13.485 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7634159105345016540cdx 45001
10:14:13.486 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5859632449093124873cdx 45001
10:14:13.488 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata248507272151911213cdx 45001
10:14:13.489 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8897891008130226718cdx 45001
10:14:13.490 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9152563004914322292cdx 45001
10:14:13.492 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8877539048233950766cdx 45001
10:14:13.493 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7859208397953413676cdx 45001
10:14:13.495 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5307349496706843684cdx 45001
10:14:13.496 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2264738973549896043cdx 45001
10:14:13.498 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4625606965035894753cdx 45001
10:14:13.499 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7307556885956496162cdx 45001
10:14:13.500 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata755013899441854853cdx 45001
10:14:13.502 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8953314989172006788cdx 45001
10:14:13.503 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7899498203797264673cdx 45001
10:14:13.505 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5317507655034417494cdx 45001
10:14:13.506 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8536767988258138304cdx 45001
10:14:13.507 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2189171810779655624cdx 45001
10:14:13.509 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata23670405053013671cdx 45001
10:14:13.510 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1379658898375947540cdx 45001
10:14:13.511 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2388796779430425151cdx 45001
10:14:13.513 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7341593260675217905cdx 45001
10:14:13.515 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8211049316046491440cdx 45001
10:14:13.516 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2476611263442726937cdx 45001
10:14:13.517 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5626960701547072780cdx 45001
10:14:13.519 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7780159534954830634cdx 45001
10:14:13.520 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2300851622424213088cdx 45001
10:14:13.522 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata936089962912169688cdx 45001
10:14:13.523 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6945692947384108646cdx 45001
10:14:13.525 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2909506136843284330cdx 45001
10:14:13.526 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3034829271949135192cdx 45001
10:14:13.528 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata992289172948924456cdx 45001
10:14:13.530 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6066558711495597771cdx 45001
10:14:13.531 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8997730204890538205cdx 45001
10:14:13.533 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2725661956608366480cdx 45001
10:14:13.534 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2664380662151341666cdx 45001
10:14:13.536 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata923235730037364072cdx 45001
10:14:13.538 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata861854557546292921cdx 45001
10:14:13.539 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8386682199280541186cdx 45001
10:14:13.541 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6016489994000909237cdx 45001
10:14:13.542 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2154632397230387166cdx 45001
10:14:13.544 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1286922626001102337cdx 45001
10:14:13.546 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7962679212239836632cdx 45001
10:14:13.547 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8534186308370739014cdx 45001
10:14:13.549 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2616462748608637800cdx 45001
10:14:13.551 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2245556690356996392cdx 45001
10:14:13.552 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9120413192741646501cdx 45001
10:14:13.553 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8415327272662679596cdx 45001
10:14:13.555 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4572201458607978937cdx 45001
10:14:13.557 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7922301890033357657cdx 45001
10:14:13.558 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1696531061626099158cdx 45001
10:14:13.559 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7951116394253307009cdx 45001
10:14:13.561 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8212796262532632447cdx 45001
10:14:13.562 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata921991494228106316cdx 45001
10:14:13.564 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6733678635833324224cdx 45001
10:14:13.565 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7649039854945840917cdx 45001
10:14:13.567 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7163186545252842055cdx 45001
10:14:13.569 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5480374801971796435cdx 45001
10:14:13.571 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7453767135988427127cdx 45001
10:14:13.572 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8074729098087094190cdx 45001
10:14:13.573 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4120701501027252730cdx 45001
10:14:13.575 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8052619206519289179cdx 45001
10:14:13.576 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3235130088315744858cdx 45001
10:14:13.578 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3269162653249767048cdx 45001
10:14:13.579 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8869051431135609285cdx 45001
10:14:13.580 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4355957003043572362cdx 45001
10:14:13.582 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7059800542211653597cdx 45001
10:14:13.583 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5519541059822465863cdx 45001
10:14:13.585 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5328944829624060555cdx 45001
10:14:13.586 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1008321852092215180cdx 45001
10:14:13.588 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2485762907922095043cdx 45001
10:14:13.589 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2227763903302538406cdx 45001
10:14:13.590 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata295193774604501007cdx 45001
10:14:13.592 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8354369584158382521cdx 45001
10:14:13.593 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8005542222161037335cdx 45001
10:14:13.595 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6499349702692477182cdx 45001
10:14:13.597 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7806151622453471561cdx 45001
10:14:13.598 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2946617793030309846cdx 45001
10:14:13.600 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4960182304740980381cdx 45001
10:14:13.601 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7448683705137874820cdx 45001
10:14:13.603 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata774573662046106212cdx 45001
10:14:13.605 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5657009694617572984cdx 45001
10:14:13.606 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata386233467356434180cdx 45001
10:14:13.608 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4468537615193812894cdx 45001
10:14:13.611 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7198175436211541919cdx 45001
10:14:13.614 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2844312616677690010cdx 45001
10:14:13.617 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata198256604781685638cdx 45001
10:14:13.622 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5997601698466067144cdx 45001
10:14:13.624 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4901072128231612609cdx 45001
10:14:13.626 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5600198079308081902cdx 45001
10:14:13.628 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6902498725121306105cdx 45001
10:14:13.630 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5688845918280293746cdx 45001
10:14:13.631 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4692451314075924273cdx 45001
10:14:13.633 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5441907680892419845cdx 45001
10:14:13.634 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5860700108903624043cdx 45001
10:14:13.635 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3287126924078463792cdx 45001
10:14:13.637 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3717118286026143180cdx 45001
10:14:13.639 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2991955964071397419cdx 45001
10:14:13.641 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2348324497237142925cdx 45001
10:14:13.642 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata987638873776416608cdx 45001
10:14:13.644 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7589950287136660479cdx 45001
10:14:13.646 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3401126064289758287cdx 45001
10:14:13.647 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6460819279201975784cdx 45001
10:14:13.649 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata792989497545774153cdx 45001
10:14:13.651 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6755260741491893097cdx 45001
10:14:13.653 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8867961636045831360cdx 45001
10:14:13.655 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6351898685267686460cdx 45001
10:14:13.657 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1980820210409918071cdx 45001
10:14:13.659 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4638219418733781116cdx 45001
10:14:13.660 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6626950665462311850cdx 45001
10:14:13.661 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7411524005982919791cdx 45001
10:14:13.663 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5301737507970348549cdx 45001
10:14:13.664 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4478366746382784893cdx 45001
10:14:13.666 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2707454187421094521cdx 45001
10:14:13.668 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3503088200980424705cdx 45001
10:14:13.669 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5062696165083769460cdx 45001
10:14:13.671 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4990217161820374376cdx 45001
10:14:13.673 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8728976694052933467cdx 45001
10:14:13.674 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8021881995491794484cdx 45001
10:14:13.676 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6124878144119208302cdx 45001
10:14:13.678 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5295671124826019151cdx 45001
10:14:13.679 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8862420823628481674cdx 45001
10:14:13.681 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1547313646516615946cdx 45001
10:14:13.683 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3567747191979621685cdx 45001
10:14:13.685 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6132684820186539721cdx 45001
10:14:13.687 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6176626108521275010cdx 45001
10:14:13.688 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata877163017745517892cdx 45001
10:14:13.689 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5889320411298500737cdx 45001
10:14:13.691 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3023674641007176249cdx 45001
10:14:13.692 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4177694777153385718cdx 45001
10:14:13.694 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7252319517865581402cdx 45001
10:14:13.696 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3564020227544938799cdx 45001
10:14:13.698 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4312056171308116989cdx 45001
10:14:13.700 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5838032741625947352cdx 45001
10:14:13.701 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3857032304545166890cdx 45001
10:14:13.702 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5265447290116404411cdx 45001
10:14:13.704 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5401083108724256852cdx 45001
10:14:13.706 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata400533203945305000cdx 45001
10:14:13.708 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7276475781195929110cdx 45001
10:14:13.709 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8068703523019316518cdx 45001
10:14:13.711 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8800885360654995698cdx 45001
10:14:13.713 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata674429686943289351cdx 45001
10:14:13.714 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2429064794077540918cdx 45001
10:14:13.717 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5285148437103013208cdx 45001
10:14:13.718 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3180603004097893021cdx 45001
10:14:13.720 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3792456530432652416cdx 45001
10:14:13.722 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6752965035182695580cdx 45001
10:14:13.724 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1493763263679207950cdx 45001
10:14:13.725 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata315029163436016267cdx 45001
10:14:13.727 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1854340489586499159cdx 45001
10:14:13.728 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2666578839497349647cdx 45001
10:14:13.730 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8451061820902649268cdx 45001
10:14:13.732 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3240501327050265317cdx 45001
10:14:13.733 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1051268005480558844cdx 45001
10:14:13.735 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8088296901016410291cdx 45001
10:14:13.737 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4332229732344296177cdx 45001
10:14:13.738 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9080480841866464845cdx 45001
10:14:13.740 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8695549343152846034cdx 45001
10:14:13.742 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5059999187304823194cdx 45001
10:14:13.743 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3914574679606827418cdx 45001
10:14:13.745 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4719057354703638998cdx 45001
10:14:13.747 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata331578603664841763cdx 45001
10:14:13.748 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata925428696081065847cdx 45001
10:14:13.749 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6160755592463071935cdx 45001
10:14:13.751 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6012634331060669092cdx 45001
10:14:13.753 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6443891049519218089cdx 45001
10:14:13.755 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata434763705454457138cdx 45001
10:14:13.756 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8973183923296369664cdx 45001
10:14:13.758 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata998808697977214634cdx 45001
10:14:13.760 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1900674935881748674cdx 45001
10:14:13.762 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9042890542179817219cdx 45001
10:14:13.764 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2441056437434852256cdx 45001
10:14:13.766 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4796909496708554615cdx 45001
10:14:13.768 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5576383468966422064cdx 45001
10:14:13.769 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4353969272059875429cdx 45001
10:14:13.771 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4892648122769556059cdx 45001
10:14:13.773 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4598772988613159286cdx 45001
10:14:13.776 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2569344387160157550cdx 45001
10:14:13.778 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata448291876069905779cdx 45001
10:14:13.779 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5058655407087477078cdx 45001
10:14:13.781 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2973524693389849857cdx 45001
10:14:13.783 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2650222180963998091cdx 45001
10:14:13.784 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8353998531086037077cdx 45001
10:14:13.786 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2648082139284428228cdx 45001
10:14:13.788 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1027362453975013401cdx 45001
10:14:13.790 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3487090316378638076cdx 45001
10:14:13.792 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4249099542660524447cdx 45001
10:14:13.793 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7567509652900049752cdx 45001
10:14:13.795 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1056986618941476180cdx 45001
10:14:13.796 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7586631794295542802cdx 45001
10:14:13.798 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4201195474182398084cdx 45001
10:14:13.799 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2245532622660135958cdx 45001
10:14:13.801 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4516917032700316871cdx 45001
10:14:13.805 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8217745654887271376cdx 45001
10:14:13.807 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8826374747062558274cdx 45001
10:14:13.810 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4474136264683058777cdx 45001
10:14:13.812 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata214500300581632154cdx 45001
10:14:13.814 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata592561728571541621cdx 45001
10:14:13.816 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4342482308973445635cdx 45001
10:14:13.829 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6852040765432183483cdx 45001
10:14:13.831 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata404978759644961076cdx 45001
10:14:13.832 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2072060731926402743cdx 45001
10:14:13.837 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5556486899796358401cdx 45001
10:14:13.841 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7996975007986983627cdx 45001
10:14:13.842 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1691818153067024717cdx 45001
10:14:13.849 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6824730568421410138cdx 45001
10:14:13.851 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8808117408471739096cdx 45001
10:14:13.853 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7654399341770946324cdx 45001
10:14:13.856 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7029066972405434319cdx 45001
10:14:13.858 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7113189129132552300cdx 45001
10:14:13.859 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7175577524318374024cdx 45001
10:14:13.869 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata169519840824624902cdx 45001
10:14:13.871 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3190262662962531387cdx 45001
10:14:13.872 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata288504378402134892cdx 45001
10:14:13.875 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7599987402792828999cdx 45001
10:14:13.877 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6061307179833365569cdx 45001
10:14:13.878 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata681786386696810042cdx 45001
10:14:13.882 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata175669767212567809cdx 45001
10:14:13.884 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7083947029258697045cdx 45001
10:14:13.886 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1632607677350546952cdx 45001
10:14:13.887 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7968154387273449685cdx 45001
10:14:13.889 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5523295259133962334cdx 45001
10:14:13.894 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2740927575493971081cdx 45001
10:14:13.896 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8534731624049066030cdx 45001
10:14:13.898 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3374448623593433279cdx 45001
10:14:13.902 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata737615824631101400cdx 45001
10:14:13.909 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6921252559917591766cdx 45001
10:14:13.912 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3005671222496605676cdx 45001
10:14:13.914 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata101702613615530733cdx 45001
10:14:13.925 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2313465352075033160cdx 45001
10:14:13.927 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3705378124659675157cdx 45001
10:14:13.929 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata9112807076438167193cdx 45001
10:14:13.935 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3693637719457323518cdx 45001
10:14:13.949 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5870273257416083390cdx 45001
10:14:13.951 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3027385261209529601cdx 45001
10:14:13.952 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3802431846341928268cdx 45001
10:14:13.955 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4325648720998828684cdx 45001
10:14:13.957 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata344704701685256930cdx 45001
10:14:13.959 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2027703324887705723cdx 45001
10:14:13.961 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8738628364614555917cdx 45001
10:14:13.966 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8494932660042885277cdx 45001
10:14:13.968 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata891681962781046183cdx 45001
10:14:13.970 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6768940799118288269cdx 45001
10:14:13.972 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata139942053752963019cdx 45001
10:14:13.975 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7012144807012503532cdx 45001
10:14:13.977 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6987075835269602174cdx 45001
10:14:13.980 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3360568128574699617cdx 45001
10:14:13.984 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4741240262960201198cdx 45001
10:14:13.993 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6740382099823459276cdx 45001
10:14:13.994 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8791090221174029112cdx 45001
10:14:13.996 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata2646164370699750467cdx 45001
10:14:14.002 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8129203243616743097cdx 45001
10:14:14.003 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4151220804186491885cdx 45001
10:14:14.011 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata7186542293544831005cdx 45001
10:14:14.013 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3987277517921201199cdx 45001
10:14:14.015 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata639866538180118545cdx 45001
10:14:14.020 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5525628279923615268cdx 45001
10:14:14.022 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8295136360510367197cdx 45001
10:14:14.024 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata5198568549340010268cdx 45001
10:14:14.046 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4198872245349861027cdx 45001
10:14:14.048 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata8068336396463464316cdx 45001
10:14:14.050 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata4504887118385070054cdx 45001
10:14:14.052 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata6273304879818317573cdx 45001
10:14:14.054 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata3992711312007149848cdx 45001
10:14:14.055 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterWarc - /tmp/metadata1731519193654327981cdx 45001
10:14:14.154 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/runtime-errors.log' to ARC file: 0
10:14:14.158 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/local-errors.log' to ARC file: 2121
10:14:14.160 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/recover.gz' to ARC file: 4594
10:14:14.161 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/uri-errors.log' to ARC file: 2827
10:14:14.162 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/crawl.log' to ARC file: 14863
10:14:14.164 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterArc - Writing file '/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/test-classes/crawldir/logs/progress-statistics.log' to ARC file: 821
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 28.683 sec - in dk.netarkivet.harvester.harvesting.metadata.MetadataFileWriterTester
Running dk.netarkivet.harvester.datamodel.DomainConfigurationTest
10:14:14.890 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.DomainConfiguration - Cannot add password dk.netarkivet.harvester.datamodel.Password@71680a08 to Configuration 'defaultdomain.org' of domain 'defaultdomain.org' as it differs from the one defined for Mock for Domain, hashCode: 987252728: dk.netarkivet.harvester.datamodel.Password@c2731a39
-------
10:14:14.943 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.DomainConfiguration - Cannot add seedlist default-domain.org: [other-domain.org] to Configuration 'defaultdomain.org' of domain 'defaultdomain.org' as it differs from the one defined for Mock for Domain, hashCode: 435875276: default-domain.org: [default-domain.org]
10:14:14.977 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.DomainConfiguration - Cannot add seedlist default-domain.org: [default-domain.org] to Configuration 'defaultdomain.org' of domain 'defaultdomain.org' as it differs from the one defined for Mock for Domain, hashCode: 1531532466: null
Tests run: 21, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.823 sec - in dk.netarkivet.harvester.datamodel.DomainConfigurationTest
Running dk.netarkivet.harvester.datamodel.H3HeritrixTemplateTester
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.306 sec - in dk.netarkivet.harvester.datamodel.H3HeritrixTemplateTester
Running dk.netarkivet.harvester.datamodel.JobTest
10:14:16.069 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.163 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.165 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.166 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.Job - Status change from DONE to NEW is not allowed
10:14:16.251 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.311 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.312 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.392 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.446 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.449 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.518 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.566 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.566 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.627 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.672 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.678 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.742 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.803 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:16.806 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:16.967 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:16.998 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.001 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.003 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.Job - Job(null): actualStart should be defined before setting actualStop
10:14:17.062 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.Job - forceMaxObjectsPerDomain must be either -1 or positive
10:14:17.244 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:17.280 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.284 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.369 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:17.395 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.398 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.472 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:17.502 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.503 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.718 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:17.776 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.778 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.877 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:17.906 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:17.907 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:17.999 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.026 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.027 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.098 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.127 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.128 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.128 [main] INFO dk.netarkivet.harvester.datamodel.HeritrixTemplate - Inserting 2 crawlertraps for domain 'otherDomain.org' into the template
10:14:18.192 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.222 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.223 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.273 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.305 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.306 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.354 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.379 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.383 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.437 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:18.471 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:18.476 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:18.987 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.009 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.015 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.023 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.Job - Job(null): actualStop (Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970) is before actualStart: Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970
10:14:19.072 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.101 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.102 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.145 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.173 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.178 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.228 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.255 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.260 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.309 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.343 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.343 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.395 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - WARC format selected to be used by Heritrix
10:14:19.421 [main] WARN dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - No attribute insertion is done for H1 templates
10:14:19.424 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.H1HeritrixTemplate - In H1 templates we don't enable/disable deduplication.
10:14:19.469 [main] DEBUG dk.netarkivet.harvester.datamodel.Job - forceMaxBytesPerDomain must be either -1 or positive
Tests run: 34, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.168 sec - in dk.netarkivet.harvester.datamodel.JobTest
Running dk.netarkivet.harvester.datamodel.TimeUnitTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.01 sec - in dk.netarkivet.harvester.datamodel.TimeUnitTest
Running dk.netarkivet.harvester.datamodel.eav.TestEAV
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.018 sec - in dk.netarkivet.harvester.datamodel.eav.TestEAV

Results :

Tests run: 64, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

[JENKINS] Recording test results
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (report) @ harvester-core ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[INFO] 
[INFO] --- maven-jgit-buildnumber-plugin:1.2.9:extract-buildnumber (git-buildnumber) @ harvester-core ---
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ harvester-core ---
[INFO] Building jar: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:test-jar (default) @ harvester-core ---
[INFO] Building jar: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-tests.jar
[INFO] 
[INFO] >>> maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) > generate-sources @ harvester-core >>>
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (default) @ harvester-core ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/../target/jacoco.exec,append=true
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (agent) @ harvester-core ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/../target/jacoco.exec,append=true
[WARNING] Failed to getClass for org.apache.maven.plugin.source.SourceJarMojo
[INFO] 
[INFO] <<< maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) < generate-sources @ harvester-core <<<
[INFO] 
[INFO] --- maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) @ harvester-core ---
[INFO] Building jar: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-sources.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-javadoc-plugin:2.10.3:jar (attach-javadocs) @ harvester-core ---
[ERROR] Error fetching link: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/common/common-core/target/apidocs/package-list. Ignored it.
[ERROR] Error fetching link: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/common/common-test/target/apidocs/package-list. Ignored it.
[INFO] 
45 warnings
[WARNING] Javadoc Warnings
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: DefaultJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:183: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:168: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:175: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:330: warning - Tag @link: reference not found: JobDispatcher
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:168: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:175: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:183: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: DefaultJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: DefaultJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:330: warning - Tag @link: reference not found: JobDispatcher
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:363: warning - Tag @link: reference not found: TopTotalEnqueuesFilter
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:379: warning - Tag @see: reference not found: BnfHeritrixController
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:511: warning - Tag @see: reference not found: HarvestDocumentation#documentHarvest(dk.netarkivet.harvester.harvesting.IngestableFiles)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:520: warning - Tag @see: reference not found: HarvestDocumentation#documentHarvest(dk.netarkivet.harvester.harvesting.IngestableFiles)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:529: warning - Tag @see: reference not found: HarvestDocumentation#documentHarvest(dk.netarkivet.harvester.harvesting.IngestableFiles)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/tools/dummy/HarvestControllerApplication.java:10: warning - Tag @see: reference not found: HarvestControllerServer
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/metadata/MetadataFileWriter.java:203: warning - Tag @see: reference not found: org.archive.io.arc.ARCWriter#write(String uri, String contentType, String hostIP, long fetchBeginTimeStamp,
[WARNING] long recordLength, InputStream in)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/metadata/MetadataFileWriter.java:203: warning - Tag @see: reference not found: org.archive.io.arc.ARCWriter#write(String uri, String contentType, String hostIP, long fetchBeginTimeStamp,
[WARNING] long recordLength, InputStream in)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/metadata/MetadataFileWriter.java:203: warning - Tag @see: reference not found: org.archive.io.arc.ARCWriter#write(String uri, String contentType, String hostIP, long fetchBeginTimeStamp,
[WARNING] long recordLength, InputStream in)
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/monitor/HarvestMonitor.java:234: warning - @param argument "limit" is not a parameter name.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/monitor/HarvestMonitor.java:253: warning - @param argument "limit" is not a parameter name.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/report/LegacyHarvestReport.java:55: warning - @dsr is an unknown tag.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FullFrontierReport.java:392: warning - @param argument "contentsAsString" is not a parameter name.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/datamodel/PartialHarvest.java:293: warning - Tag @see: can't find addConfigurations(PageContext, I18n, String) in dk.netarkivet.harvester.webinterface.EventHarvestUtil
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/datamodel/eav/EAV.java:105: warning - @return tag has no arguments.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/webinterface/DomainDefinition.java:421: warning - @return tag cannot be used in method with void return type.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "58" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "47" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "43" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see:illegal character: "43" in "https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes"
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/harvesting/frontier/FrontierReportLine.java:94: warning - Tag @see: reference not found: https://webarchive.jira.com/wiki/display/Heritrix/Precedence+Feature+Notes
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: DefaultJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:198: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:183: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:168: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:175: warning - Tag @link: reference not found: FixedDomainConfigurationCountJobGenerator
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/src/main/java/dk/netarkivet/harvester/HarvesterSettings.java:330: warning - Tag @link: reference not found: JobDispatcher
[INFO] Building jar: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-javadoc.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ harvester-core ---
[INFO] Installing /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT.jar to /home/cibuild02/.m2/repository/org/netarchivesuite/harvester-core/5.6-SNAPSHOT/harvester-core-5.6-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/pom.xml to /home/cibuild02/.m2/repository/org/netarchivesuite/harvester-core/5.6-SNAPSHOT/harvester-core-5.6-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-tests.jar to /home/cibuild02/.m2/repository/org/netarchivesuite/harvester-core/5.6-SNAPSHOT/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-tests.jar
[INFO] Installing /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-sources.jar to /home/cibuild02/.m2/repository/org/netarchivesuite/harvester-core/5.6-SNAPSHOT/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-sources.jar
[INFO] Installing /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-javadoc.jar to /home/cibuild02/.m2/repository/org/netarchivesuite/harvester-core/5.6-SNAPSHOT/harvester-core-5.6-SNAPSHOT-javadoc.jar
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ harvester-core ---
[INFO] Deleting /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/harvester/harvester-core/target
[JENKINS] Archiving disabled
[INFO]                                     
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building NetarchiveSuite - archive - test 5.6-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] 
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ archive-test ---
[INFO] Deleting /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/target
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (default) @ archive-test ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/../target/jacoco.exec,append=true
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (agent) @ archive-test ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/../target/jacoco.exec,append=true
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ archive-test ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/src/main/resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ archive-test ---
[INFO] No sources to compile
[INFO] 
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ archive-test ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] Copying 345 resources
[INFO] 
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ archive-test ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 78 source files to /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/target/test-classes
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/src/test/java/dk/netarkivet/archive/arcrepository/ArcRepositoryTesterStoreChecksum.java: Some input files use or override a deprecated API.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/src/test/java/dk/netarkivet/archive/arcrepository/ArcRepositoryTesterStoreChecksum.java: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/src/test/java/dk/netarkivet/archive/arcrepository/bitpreservation/FileBasedActiveBitPreservationTester.java: Some input files use unchecked or unsafe operations.
[WARNING] /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/src/test/java/dk/netarkivet/archive/arcrepository/bitpreservation/FileBasedActiveBitPreservationTester.java: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
[INFO] 
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.17:test (default-test) @ archive-test ---
[INFO] Surefire report directory: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/target/surefire-reports

-------------------------------------------------------
 T E S T S
-------------------------------------------------------
Running dk.netarkivet.archive.distribute.ArchiveMessageHandlerTester
Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.343 sec - in dk.netarkivet.archive.distribute.ArchiveMessageHandlerTester
Running dk.netarkivet.archive.distribute.ReplicaClientFactoryTester
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.031 sec - in dk.netarkivet.archive.distribute.ReplicaClientFactoryTester
Running dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester
Tests run: 9, Failures: 6, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.935 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester
testMainStoreFails1(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.241 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainStoreFails1(UploadTester.java:149)

testMainStoreFails2(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.127 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainStoreFails2(UploadTester.java:170)

testMainStoreFails3(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.116 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainStoreFails3(UploadTester.java:191)

testMainOneFile(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.073 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<1> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainOneFile(UploadTester.java:100)

testMainSeveralFiles(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.082 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<2> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainSeveralFiles(UploadTester.java:110)

testMainOneWarcFile(dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester) Time elapsed: 0.074 sec <<< FAILURE!
java.lang.AssertionError: Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<1> but was:<0>
	at org.junit.Assert.fail(Assert.java:88)
	at org.junit.Assert.failNotEquals(Assert.java:743)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:118)
	at org.junit.Assert.assertEquals(Assert.java:555)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.assertMsgCount(UploadTester.java:225)
	at dk.netarkivet.archive.tools.UploadTester.testMainOneWarcFile(UploadTester.java:135)

Running dk.netarkivet.archive.tools.GetFileTester
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.152 sec - in dk.netarkivet.archive.tools.GetFileTester
Running dk.netarkivet.archive.tools.GetRecordTester
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.466 sec - in dk.netarkivet.archive.tools.GetRecordTester
Running dk.netarkivet.archive.tools.ReestablishAdminDatabaseTester
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 2, Time elapsed: 0.171 sec - in dk.netarkivet.archive.tools.ReestablishAdminDatabaseTester
Running dk.netarkivet.archive.tools.RunBatchTester
Tests run: 14, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.25 sec - in dk.netarkivet.archive.tools.RunBatchTester
Running dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 2, Skipped: 0, Time elapsed: 0.133 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester
testCFS(dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester) Time elapsed: 0.029 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester.testCFS(FileChecksumServerTester.java:150)

testNoInitialFile(dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester) Time elapsed: 0.043 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.FileChecksumServerTester.testNoInitialFile(FileChecksumServerTester.java:322)

Running dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.ChecksumClientTester
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.048 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.ChecksumClientTester
testValid(dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.ChecksumClientTester) Time elapsed: 0.018 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.distribute.ChecksumClientTester.testValid(ChecksumClientTester.java:159)

Running dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.089 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumTester
testConstructor(dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumTester) Time elapsed: 0.089 sec <<< ERROR!
com.sleepycat.je.log.LogException: (JE 3.2.76) A je.lck file exists in /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/checksum/DB The environment can not be locked for single writer access.
	at com.sleepycat.je.log.FileManager.lockEnvironment(FileManager.java:1417)
	at com.sleepycat.je.log.FileManager.<init>(FileManager.java:231)
	at com.sleepycat.je.dbi.EnvironmentImpl.<init>(EnvironmentImpl.java:302)
	at com.sleepycat.je.dbi.DbEnvPool.getEnvironment(DbEnvPool.java:102)
	at com.sleepycat.je.dbi.DbEnvPool.getEnvironment(DbEnvPool.java:54)
	at com.sleepycat.je.Environment.<init>(Environment.java:103)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumArchive.initializeDatabase(DatabaseChecksumArchive.java:180)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumArchive.<init>(DatabaseChecksumArchive.java:140)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.DatabaseChecksumTester.testConstructor(DatabaseChecksumTester.java:42)

Running dk.netarkivet.archive.checksum.FileChecksumArchiveTester
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.065 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.checksum.FileChecksumArchiveTester
testContent(dk.netarkivet.archive.checksum.FileChecksumArchiveTester) Time elapsed: 0.01 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.archive.checksum.FileChecksumArchiveTester.testContent(FileChecksumArchiveTester.java:115)

Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.DatabaseAdminTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0.002 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.DatabaseAdminTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.FileListStatusTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.FileListStatusTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ReadOnlyAdminDataTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 2.025 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ReadOnlyAdminDataTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.AdminDataTester
Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.189 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.AdminDataTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ReplicaCacheDatabaseTester
[WARNING]:No bitarchive replica was found which contains the file 'TEST1'.
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 4.65 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ReplicaCacheDatabaseTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ChecksumStatusTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.ChecksumStatusTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.DBTester
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.119 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepositoryadmin.DBTester
Running dk.netarkivet.archive.ArchiveSettingsTest
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.001 sec - in dk.netarkivet.archive.ArchiveSettingsTest
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterAdmin
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.092 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterAdmin
testUploadAdminAdded(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterAdmin) Time elapsed: 0.024 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterAdmin.testUploadAdminAdded(BitarchiveTesterAdmin.java:94)

Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveARCFileTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.005 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveARCFileTester
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterCTOR
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.021 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterCTOR
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BatchMessageTester
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.04 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BatchMessageTester
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterGet
Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.198 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterGet
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 5, Skipped: 0, Time elapsed: 0.197 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload
testUploadBadFile(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload) Time elapsed: 0.034 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload.testUploadBadFile(BitarchiveTesterUpload.java:138)

testUploadUsesDir(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload) Time elapsed: 0.032 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload.testUploadUsesDir(BitarchiveTesterUpload.java:234)

testUploadDataInArchive(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload) Time elapsed: 0.031 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload.testUploadDataInArchive(BitarchiveTesterUpload.java:199)

testUploadSuccess(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload) Time elapsed: 0.019 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload.testUploadSuccess(BitarchiveTesterUpload.java:182)

testUploadAlreadyUploaded(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload) Time elapsed: 0.022 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterUpload.testUploadAlreadyUploaded(BitarchiveTesterUpload.java:167)

Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveAdminTesterONB
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveAdminTesterONB
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 4, Skipped: 1, Time elapsed: 0.137 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch
testBatchCodeRuns(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch) Time elapsed: 0.03 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getMovefileInstance(RemoteFileFactory.java:110)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.Bitarchive.batch(Bitarchive.java:219)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeRuns(BitarchiveTesterBatch.java:134)

testBatchCodeOutput(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch) Time elapsed: 0.02 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getMovefileInstance(RemoteFileFactory.java:110)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.Bitarchive.batch(Bitarchive.java:219)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeOutput(BitarchiveTesterBatch.java:153)

testBatchCodeFiltersWork(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch) Time elapsed: 0.027 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getMovefileInstance(RemoteFileFactory.java:110)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.Bitarchive.batch(Bitarchive.java:219)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch.assertBatchJobProcessesCorrectly(BitarchiveTesterBatch.java:307)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeFiltersWork(BitarchiveTesterBatch.java:180)

testBatchCodeRunsAll(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch) Time elapsed: 0.02 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getMovefileInstance(RemoteFileFactory.java:110)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.Bitarchive.batch(Bitarchive.java:219)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeRunsAll(BitarchiveTesterBatch.java:169)

Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterGetFile
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.028 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterGetFile
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveMonitorTester
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.05 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveMonitorTester
Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterLog
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.102 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterLog
testLogUpload(dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterLog) Time elapsed: 0.015 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.IOFailure: Cannot start HTTPRemoteFile registry on port 5442
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveTesterLog.testLogUpload(BitarchiveTesterLog.java:99)

Running dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveAdminTester
Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 3, Time elapsed: 0.143 sec - in dk.netarkivet.archive.bitarchive.BitarchiveAdminTester
Running dk.netarkivet.archive.webinterface.BatchGUITester
Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 1, Time elapsed: 0.057 sec - in dk.netarkivet.archive.webinterface.BatchGUITester
Running dk.netarkivet.archive.webinterface.BitpreserveFileStatusTester
Tests run: 8, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.106 sec - in dk.netarkivet.archive.webinterface.BitpreserveFileStatusTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepository.LocalArcRepositoryClientTester
Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.151 sec - in dk.netarkivet.archive.arcrepository.LocalArcRepositoryClientTester
Running dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore
Tests run: 12, Failures: 0, Errors: 8, Skipped: 3, Time elapsed: 0.182 sec <<< FAILURE! - in dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore
testOnBatchReplyNotOkOnUpload(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.013 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyNotOkOnUpload(ArcRepositoryTesterStore.java:748)

testStoreOtherChecksum(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.013 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testStoreOtherChecksum(ArcRepositoryTesterStore.java:253)

testStoreFailedFile(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.027 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testStoreFailedFile(ArcRepositoryTesterStore.java:360)

testStoreNewFile(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.018 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testStoreNewFile(ArcRepositoryTesterStore.java:301)

testOnBatchReplyNotOkOnRetry(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.018 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyNotOkOnRetry(ArcRepositoryTesterStore.java:813)

testStoreStartedFile(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.014 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testStoreStartedFile(ArcRepositoryTesterStore.java:491)

testStoreFileAlreadyStored(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.02 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testStoreFileAlreadyStored(ArcRepositoryTesterStore.java:195)

testOnBatchReplyOk(dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore) Time elapsed: 0.026 sec <<< ERROR!
dk.netarkivet.common.exceptions.ArgumentNotValid: Error creating singleton of class 'dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile': 
	at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.bind(AbstractPlainSocketImpl.java:387)
	at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:375)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:237)
	at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:181)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.newServerSocket(SocketConnector.java:80)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.open(SocketConnector.java:73)
	at org.mortbay.jetty.AbstractConnector.doStart(AbstractConnector.java:283)
	at org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector.doStart(SocketConnector.java:147)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at org.mortbay.jetty.Server.doStart(Server.java:235)
	at org.mortbay.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:50)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.startServer(HTTPRemoteFileRegistry.java:123)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.<init>(HTTPRemoteFileRegistry.java:104)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFileRegistry.getInstance(HTTPRemoteFileRegistry.java:145)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.getRegistry(HTTPRemoteFile.java:129)
	at dk.netarkivet.common.distribute.HTTPRemoteFile.<init>(HTTPRemoteFile.java:97)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.<init>(TestRemoteFile.java:53)
	at dk.netarkivet.common.distribute.TestRemoteFile.getInstance(TestRemoteFile.java:59)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
	at dk.netarkivet.common.utils.SettingsFactory.getInstance(SettingsFactory.java:95)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getInstance(RemoteFileFactory.java:67)
	at dk.netarkivet.common.distribute.RemoteFileFactory.getDistributefileInstance(RemoteFileFactory.java:141)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.StoreMessage.<init>(StoreMessage.java:54)
	at dk.netarkivet.archive.arcrepository.ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyOk(ArcRepositoryTesterStore.java:679)

Running dk.netarkivet.archive.arcrepository.distribute.JMSArcRepositoryClientTester

Results :

Failed tests: 
 UploadTester.testMainStoreFails1:149->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
 UploadTester.testMainStoreFails2:170->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
 UploadTester.testMainStoreFails3:191->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<5> but was:<0>
 UploadTester.testMainOneFile:100->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<1> but was:<0>
 UploadTester.testMainSeveralFiles:110->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<2> but was:<0>
 UploadTester.testMainOneWarcFile:135->assertMsgCount:225 Upload should generate exactly 1 StoreMessage per succeeded arc file and 3 per failed store expected:<1> but was:<0>
 JMSArcRepositoryClientTester.testCorrect:797 Expected 1 message on TheRepos queue expected:<1> but was:<0>
 JMSArcRepositoryClientTester.testAllFilenames:699 Expected 1 message on TheRepos queue expected:<1> but was:<0>

Tests in error: 
 FileChecksumServerTester.testCFS:150 » ArgumentNotValid Error creating singlet...
 FileChecksumServerTester.testNoInitialFile:322 » ArgumentNotValid Error creati...
 ChecksumClientTester.testValid:159 » ArgumentNotValid Error creating singleton...
 DatabaseChecksumTester.testConstructor:42 » Log (JE 3.2.76) A je.lck file exis...
 FileChecksumArchiveTester.testContent:115 » ArgumentNotValid Error creating si...
 BitarchiveTesterAdmin.testUploadAdminAdded:94 » IOFailure Cannot start HTTPRem...
 BitarchiveTesterUpload.testUploadBadFile:138 » ArgumentNotValid Error creating...
 BitarchiveTesterUpload.testUploadUsesDir:234 » IOFailure Cannot start HTTPRemo...
 BitarchiveTesterUpload.testUploadDataInArchive:199 » IOFailure Cannot start HT...
 BitarchiveTesterUpload.testUploadSuccess:182 » IOFailure Cannot start HTTPRemo...
 BitarchiveTesterUpload.testUploadAlreadyUploaded:167 » IOFailure Cannot start ...
 BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeRuns:134 » ArgumentNotValid Error creating ...
 BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeOutput:153 » ArgumentNotValid Error creatin...
 BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeFiltersWork:180->assertBatchJobProcessesCorrectly:307 » ArgumentNotValid
 BitarchiveTesterBatch.testBatchCodeRunsAll:169 » ArgumentNotValid Error creati...
 BitarchiveTesterLog.testLogUpload:99 » IOFailure Cannot start HTTPRemoteFile r...
 ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyNotOkOnUpload:748 » ArgumentNotValid ...
 ArcRepositoryTesterStore.testStoreOtherChecksum:253 » ArgumentNotValid Error c...
 ArcRepositoryTesterStore.testStoreFailedFile:360 » ArgumentNotValid Error crea...
 ArcRepositoryTesterStore.testStoreNewFile:301 » ArgumentNotValid Error creatin...
 ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyNotOkOnRetry:813 » ArgumentNotValid E...
 ArcRepositoryTesterStore.testStoreStartedFile:491 » ArgumentNotValid Error cre...
 ArcRepositoryTesterStore.testStoreFileAlreadyStored:195 » ArgumentNotValid Err...
 ArcRepositoryTesterStore.testOnBatchReplyOk:679 » ArgumentNotValid Error creat...
 JMSArcRepositoryClientTester.testAllChecksums:652 » ArgumentNotValid Error cre...
 JMSArcRepositoryClientTester.testGetFile:249 » IOFailure GetFileMessage failed...
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer
 JMSArcRepositoryClientTester.tearDown:142 » NullPointer

Tests run: 163, Failures: 6, Errors: 24, Skipped: 12

[ERROR] There was a timeout or other error in the fork
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:report (report) @ archive-test ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] --- maven-jgit-buildnumber-plugin:1.2.9:extract-buildnumber (git-buildnumber) @ archive-test ---
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ archive-test ---
[WARNING] JAR will be empty - no content was marked for inclusion!
[INFO] Building jar: /home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/target/archive-test-5.6-SNAPSHOT.jar
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] >>> maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) > generate-sources @ archive-test >>>
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (default) @ archive-test ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/../target/jacoco.exec,append=true
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] --- jacoco-maven-plugin:0.7.9:prepare-agent (agent) @ archive-test ---
[INFO] argLine set to -javaagent:/home/cibuild02/.m2/repository/org/jacoco/org.jacoco.agent/0.7.9/org.jacoco.agent-0.7.9-runtime.jar=destfile=/home/cibuild02/workspace/NetarchiveSuite-Full-Test-staging/archive/archive-test/../target/jacoco.exec,append=true
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[WARNING] Failed to getClass for org.apache.maven.plugin.source.SourceJarMojo
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: Invalid object ID 27 iota=48
[INFO] 
[INFO] <<< maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) < generate-sources @ archive-test <<<
[INFO] 
[INFO] --- maven-source-plugin:2.2.1:jar (attach-sources) @ archive-test ---
[INFO] No sources in project. Archive not created.
Build was aborted
Aborted by Colin Rosenthal (csr)
[WARNING] Failed to notify spy hudson.maven.Maven3Builder$JenkinsEventSpy: hudson.remoting.Channel$OrderlyShutdown
[INFO] 
[INFO] --- maven-javadoc-plugin:2.10.3:jar (attach-javadocs) @ archive-test ---
channel stopped
Warning: you have no plugins providing access control for builds, so falling back to legacy behavior of permitting any downstream builds to be triggered
Finished: ABORTED