Søren Vejrup Carlsen

missing javadoc

missing javadoc

Should be replaced by nicl@kb.dk or csr@kb.dk

Should be replaced by nicl@kb.dk or csr@kb.dk

The previous/next links are not internationalized, are they?

The previous/next links are not internationalized, are they?

Delete unused code

Delete unused code

mangler javadoc

mangler javadoc

Hører det her ikke til i en FileUtils klasse?

Hører det her ikke til i en FileUtils klasse?

Bliver det her internationaliseret?

Bliver det her internationaliseret?

Skal dette her ikke slettes?

Skal dette her ikke slettes?

Bliver dette ikke internationaliseret?

Bliver dette ikke internationaliseret?

Er der ikke lidt for meget udkommeret kode her?

Er der ikke lidt for meget udkommeret kode her?

en meget besværlig måde at sige if (regex.isEmpty()) Men det er måske ikke tilladt i groovy?

en meget besværlig måde at sige

if (regex.isEmpty())

Men det er måske ikke tilladt i groovy?

Giver dette syntax-fejl i groovy, eller er det bare ikke best-practive i groovy at ende et statement med semikolon ?

Giver dette syntax-fejl i groovy, eller er det bare ikke best-practive i groovy at ende et statement med semikolon ?

Det er ikke helt nemt at gennemskue, hvad der sker her.

Det er ikke helt nemt at gennemskue, hvad der sker her.

missing javadoc for page argument

missing javadoc for page argument

Set version to 5.3.2-RC2

  1. … 25 more files in changeset.
Added the jobscheduler-synchronization fix to 5.2.3 branch

remove deleted code

remove deleted code

typo: "job is pause" => "job is paused"

typo: "job is pause" => "job is paused"

remove deleted code

remove deleted code

What does the true argument mean here?

What does the true argument mean here?

hvorfor ikke for (String hostnamePortDisabled : environment.h3JobMonitorThread.h3HostnamePortDisabledList) { sb.append(hostnamePortDisabled); sb.append("<br />\n"); } Det samme kan du gøre flere ...

hvorfor ikke

for (String hostnamePortDisabled : environment.h3JobMonitorThread.h3HostnamePortDisabledList) {
sb.append(hostnamePortDisabled);
sb.append("<br />\n");
}


Det samme kan du gøre flere steder

Er Heritrix3Wrapper holdt op med at kaste UnsupportedEncodingException ?

Er Heritrix3Wrapper holdt op med at kaste UnsupportedEncodingException ?

Var det ikke bedre, at metoden returnerede en String, så slap vi for StringBuilder argumentet ?

Var det ikke bedre, at metoden returnerede en String, så slap vi for StringBuilder argumentet ?

Denne kode er blevet merget med master, ikke sandt?

Denne kode er blevet merget med master, ikke sandt?

Work on NAS-1722 - finished implementing the modified WaybackIndexer. Some cleanup probably needed

Work related to NAS-2722. Made tool to generate DeduplicationCDX'es that does lookup in the deduplicationmigration entries if it exists

Merge pull request #74 from netarchivesuite/NAS-2702

Nas 2702

NAS-2710 minor change after review

Closing review. All necessary followup completed

Closing review.
All necessary followup completed

Spring-cleaning of the NetarchiveResourceStore class: removed unused code, and unused imports