Fantastic!

Fantastic!

Den her kommentar udgår

Den her kommentar udgår

Created missing Joblist 0.10.dtd.

  • -0
  • +34
  /samples/Joblist 0.10.dtd
Java 8->7. Now OSGI bundle.

Handle slots mentioned by job. Added output for reference jobfile_627.job.xml

  • -0
  • +141
  /samples/CD-Inspector_2014-10-21_14-52.log
  • -0
  • +17
  /samples/Result_2014-10-21_14-52.log
Split in build (sources) and runnable (artifact is runnable jar)

tester jimfs https://sbforge.org/fisheye/static/p5xsqj/2static/images/wiki/icons/emoticons/wink.gif

tester jimfs

not needed - exits immediately

not needed - exits immediately

Jeg ved ikke hvad formålet med dette her er. Start med at få interfacet i orden, og pakningen, og gør den kørbar.

Jeg ved ikke hvad formålet med dette her er. Start med at få interfacet i orden, og pakningen, og gør den kørbar.

Har ingen anelse om hvad det her gør?

Har ingen anelse om hvad det her gør?

Gør den her fil ordentligt

Gør den her fil ordentligt

try with resources, please

try with resources, please

brug wildcards

brug wildcards

fix TODO

fix TODO

Simplest possible implementation.
Simplest possible implementation.
Simplest possible implementation with better usage message.

Simplest possible implementation.

  • -0
  • +73
  /samples/jobfile_627.job.xml
Added sample data and first jimfs test.

  • -0
  • +1725
  /samples/CD-Inspector_2014-11-04_14-07.log
  • -0
  • +150
  /samples/Result_2014-11-04_14-07.log
  • -0
  • +44
  /samples/jobfile_000.job.xml
  • -0
  • +511
  /samples/jobfile_634.job.xml
Added Maven skeleton.

  • -0
  • +13
  /src/main/java/dk/statsbiblioteket/cdrip/App.java
Initial commit