Child pages
 • VHS-digitalisering sprint1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Det første sprint i arbejdet med at få DOMS og DOMS-GUI til at understøtte ODR's arbejdsgang med VHS-digitalisering og DVD brænding af nye materialer

Resumé

Sprintet forgik i tidsrummet 11/2 til 22/2-2013.

Sprint deltagere: KFC, ABR, AFT, CSR, JRG og KTC.

Sprintets formål var først og fremmest at bringe DOMS'en og tilhørende DOMS-GUI i en kendt og fungerende tilstand, samt at få transkodnings frameworket BTA til at levere mpeg filer til DVD brænding. Desuden skulle der følges op på idriftsættelse af BTA samt køres release af Digitv. Ligeledes skulle der bestemmes hvilke metadata fra 1992 og til 2006 der skal ingestes i DOMS'en, og der skulle tilføjes en datastream til program objekter til annotation fra Oles hånd.

Sprintet blev udfordret af konference deltagelse, vinterferie, sygdom og MU-samtaler.

Sprintet har resulteret i at DOMS er bragt op i en kendt tilstand og med en GUI som fungere. Der er tilføjet en datastream til annotationer, men den mangler at blive oprettet på de enkelte objekter før den vil blive vist i GUI'en.
BTA mpeg-generering arbejde er igang, der mangler dog tests af funktionaliteten.
Digitv har vist sig at være svær at få released, og release testen har vist fejl.
Listen over metadata der skal ingestes i DOMS er lavet.

Sprint retrospective

Til retrospective blev den klassiske brainstorm droppet denne gang, da sprintet på alle måder var atypisk. I stedet blev der på lidt uformel vis afholdt en snak og diskussion om hvad status med sprintet var samt den oplevelse der har været.

Retrospective leverede tre konkrete ting som kan tages med videre til udvikling.

 • Vi skal være bedre til at kommunikere med vores 'kunder'.
  • Når vi har en fornemmelse af hvad der kan nås og kan præsenteres på review, så skal det meddeles vores 'kunder'. 
  • Kun indkalde/inddrage 'kunder' når vi kan lave ting som er synlige for dem.
 • Vi skal ikke bare hovedløst kaste os ud i et sprint. Vi bør i stedet trække vejret og orientere os før vi kaster os ud i et sprint.
  • Dette sprint har så fint demonstreret at et sprint skal planlægges bedre. Det at der bliver smidt en bold fra BJA's side, og det udløser en forhastet sprint planlægning, giver ikke det fornødne overblik for at få et godt sprint.
 • Ved sprint planlægning skal vi gøre status over de ressourcer som er til rådighed, så vi har bedre mulighed for at tage det med i planlægningen. Altså at hver deltager sørger for at have kigget i sin kalender for perioden så man ved hvor meget tid man har til rådighed.
 • No labels