Child pages
  • Rebuilding, use the triple store
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Et forslag fra KTC og ABR

Vi starter fedora med en fedora-users.xml som kun giver adgang til en bruger: fedora-updatetracker-rebuild. Dvs. vi kan være sikker på Doms er under kontrol mens vi laver dette.

Vi har kun MPT-store til rådighed, ikke Mulgara. Vi laver en søgning

* <lastModified> *

Dette giver en liste af alle lastmodified timestamps for alle objekter (og datastreams)

Dernæst laver vi en søgning 

* <state> *

Dette giver en liste af alle objekter og datastreams og deres state.

Vi joiner nu de to lister. Det bliver nogen lange ting, men det kan vi stadig klare.

Først kalder vi object created for alle objekter, hvor vi bruger lastModified som tidsstempel. Det er nok bedst at gøre det i tidsstempel sorteret orden. 

Dernæst kalder vi modifyState(A) for hver object der er aktivt.

UPDT vil nu kende til alle objekter, og den vil have de rigtige tidsstempler for alle.

Vi stopper så doms, ændrer fedora-users.xml og sætter update trackeren til at følge doms, og starter den op igen.

Why no worky

Alle purged objekter er væk.

Det er uklart om vi kan få så store lister fra Triple store. Måske er vi nød til at snakke postgresql direkte med MPTStore, uden om dens SPO interface

 

  • No labels