Child pages
  • Oversigt KB
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chaos Insight/larm.fm: Jesper Fyhr Knudsen <jesper@chaosinsight.com>

DigHumLab opdragsgiver - kontaktperson Janne Nielsen <imvjani@dac.au.dk>

Koordinerende på KB/DKU - Henrik Schmidt Sievertsen <hess@kb.dk>


Vores rolle på KB:

Driver streaming-server. Kim og Toke teknisk kyndige. https://github.com/kb-dk/wowza-modules

Eksporterer metadata. Colin teknisk kyndig. https://github.com/kb-dk/larm-doms-exporter (bemærk både DOMS og Kuana)

Styrer adgangsroller WayfFilter.json

  • No labels