Child pages
 • Installationsvejledning version 1.7
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.7

Ændringer siden version 1.6

AnalyseScript

 • Tilføjet exception handling til database forbindelsen (Undgår fejlede indsætninger)
 • Fikset fejl hvor database array ikke blev nulstillet (gammel data overført til næste analyse)
 • Minimeret antallet af database opslag (hurtigere analysering)

Web interface

 • Statistik siden tæller ikke længere gamle analyser med (Dem der er overskrevet af bedre match)
 • Fikset limit for bestilte klip i javascripten for overviewServlet

Changelog

RC1 - Ovenstående ændringer 

Installation

Forarbejde

Kør følgende queries på databasen

DELETE FROM realdata WHERE failreason='Channel change detected';
commit
DELETE FROM realdata WHERE to_timestamp(timestampformatchexecution, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') > to_timestamp('2013-06-26 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS');
commit
UPDATE realdata SET failreason='' WHERE analysisstatus='Success';
commit

 

Installation

 1. Stop tomcat
 2. Åben zip filen i larm@dubhe/home/larm/releases/OverlapsAnalyse-package-1.7rc1.zip
 3. Kopier (fra zipfilen) /analyseScript/OverlapResult.py, /analyseScript/OverlapAnalyze.py og /analyseScript/OverlapAdjust.py ind i ~/services/AnalyseScript/
 4. Slet alt indhold i /home/larm/services/webapps/
 5. Kopier war filen fra zip filen /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war over i ~/services/webapps/
 6. Start tomcat

Stage test

Start analysen med følgende kommando:

./OverlapAnalyze.py P3 19900110 12 19900110 18 {Path til midlertidige filer} {Path til properties fil P1_P3_P4.properties}

Send output efter kørsel til dth@statsbiblioteket.dk

Start analyse script

Modificeret version af scriptet i ~/bin/run-analysis.sh.

#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890101 12 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19900110 20 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890101 20 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 19970101 16 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac


 • No labels