Child pages
 • Installationsvejledning version 1.6
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.6

Ændringer siden version 1.5

AnalyseScript

 • Fjernet Xcorrsound godkendelse af sammenklip
 • Indført klipning i filerne for at finde bedre match
 • Tilføjet nye properties til propertiesfilerne (antal klipninger)
 • Slået properties for alle kanaler sammen til 1
 • Udvidet analyse interval fra 3 til 10 minutter
 • Når der gentages en analyse bliver gamle analyser markeret med failreason (old)
 • Mulighed for udelukkende at køre analyser på dem der er fejlet/afvist

Web interface

 • Orange række hvis analysen er blevet markeret med old (og der derfor findes en nyere analyse)
 • Knap i afspiller der springer frem til 2:56 (Lige før cut point)
 • Grænse for batch sammenklipninger sat op til 150
 • Erstattet Google graph med jqplot på statistik siden
 • Optimeret database queries til statistik siden
 • Post request på statistiksiden nustiller ikke længere sidens scroll
 • Batch sammenklipninger vælger automatisk nyeste analyse for hver sammenklipning
 • Mulighed for at sortere tabellens rækker ved at klikke på tabel overskrifterne (inkl. checkboxes)
 • Standard sortering efter dato for filer

Changelog

RC1 - Ovenstående ændringer 

RC2 - Fixet problem i web.xml hvor playerservlet manglede

Installation

Forarbejde

Kør følgende query på databasen:

DELETE FROM realdata WHERE failreason='Channel change detected'

Installation

 1. Stop tomcat
 2. Slet $HOME/services/conf/P1_P3_P4.properties
 3. Slet $HOME/services/conf/P2.properties
 4. Slet alt indhold i /services/AnalyseScript/
 5. Åben zip filen i larm@dubhe/home/larm/releases/OverlapsAnalyse-package-1.6rc2.zip
 6. Kopier alt indhold af /services/AnalyseScript/ fra zip filen ind i /services/AnalyseScript/
 7. Overskriv war filen i $HOME/services/webapps med zipfilens /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war
 8. Overskriv $HOME/services/conf med zip filens $HOME/services/conf mappe
 9. Ændre properties filerne (Til hhv. stage og prod), det drejer sig om felterne:
  1. PathToRadioClips
  2. dbHost
  3. dbUser
  4. dbPasswd
  5. db
  6. dbTable

Stage test

Start analysen med følgende kommando:

./OverlapAnalyze.py P3 19900110 12 19900110 18 {Path til midlertidige filer} {Path til properties fil P1_P3_P4.properties}

Send output efter kørsel til dth@statsbiblioteket.dk

Start analyse script

Modificeret version af scriptet i ~/bin/run-analysis.sh.

#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890102 12 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19900110 20 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890103 20 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 19970101 16 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P2_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac


 • No labels