Child pages
 • Installationsvejledning version 1.4
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.4

Ændringer siden version 1.3

Web interface:

 • None status tilføjet så accepteret/rejected status kan annulleres
 • Søgeside tilføjet hvor der kan søges på id, note og failreason
  • Ikke case sensitive
 • 6 minutters klip når der bestilles mange klip på en gang
 • Fixet "millenium" bug hvor 2000 matches med alle filnavne med "00" i sig

Analyse script:

 • Tweaket algoritmen for at finde kanalskift i original filer
  • Ekstra udklip efter indledende analyse
  • kortere xcorrsound analyse interval til tjek for skift
  • Lyd udklip normaliseres inden sammenligning 
 • Opdateret til at benytte nyeste version af XCorrsound pakken
  • Herunder waveform-compare samt overlap-analysis
 • Switch i properties fil til ikke at køre tidligere kørte algoritmer

Changelog

RC1 - Ovenstående ændringer

RC2 - Fejl i sammenklipnings bestilling fikset  

Installation

Web interface

 1. Stop tomcat
 2. Slet alt indhold i /home/larm/services/webapps/
 3. Åben zip filen i larm@dubhe:~/dth/OverlapsAnalyse-package-1.4rc2.zip
 4. Kopier war filen fra /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war over i /home/larm/services/webapps/
 5. Kopier cutterById.py filen fra zipfilens CutterScript directory til /home/larm/services/CutterScript/ (overskriv den gamle)
 6. Start tomcat

AnalyseScript

 1. Slet alt indhold i /services/AnalyseScript/
 2. Hent og byg nyeste xcorrsound pakke (https://github.com/openplanets/scape-xcorrsound)
 3. Lav symlink til både overlap-analysis og waveform-compare toolet, og kopier det ind i /services/AnalyseScript/
 4. Kopier alt indhold af /services/AnalyseScript/ fra zip filen ind i /services/AnalyseScript/
 5. Overskriv propertiesfilerne P1_P3_P4.properties og P2.properties i /services/conf/
 6. Ændre properties filerne (Til hhv. stage og prod), det drejer sig om felterne:
  1. PathToRadioClips
  2. dbHost
  3. dbUser
  4. dbPasswd
  5. db
  6. dbTable

Stagetest (AnalyseScript)

For at teste på analysescriptet på stage, kør følgende kommando:

./OverlapAnalyze.py P3 19900104 18 19900105 02 {Path til midlertidige filer} {Path til properties fil P1_P3_P4.properties}

Send output efter kørsel til dth@statsbiblioteket.dk

Start analysescript (Produktion)

Kør følgende query på prod databasen:

DELETE FROM realdata WHERE analysisstatus='Success'

Start følgende modificeret version af scriptet ~/bin/run-analysis.sh:

#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890101 06 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19890101 00 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890101 06 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980101 22 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 19970101 10 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac
 • No labels