Child pages
 • Installationsvejledning version 1.2
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.2

Ændringer siden version 1.1

Web interface:

 • Alert box feedback når der bestilles mange klip ad gangen
 • Sikret mod refresh i browser (Der bestilles ikke ekstra klip hvis brugeren refresher siden i browseren)
 • Gemmer indtastede data når der bestilles mange klip (Uden tryk på gem knappen)
 • Gemmer indtastede data når der bestilles et klip (Uden tryk på gem knappen)
 • Javascript redirects refaktoreret ud i servlet koden
 • Radiobuttons istedet for checkboxes i overview servlet (Mulighed for at vælge enten Accepted ELLER rejected)
 • Mulighed for at klikke på filnavn og streame hele original klippet
 • Mere robust javascript til XML dannelse

Analyse script:

 • Fikset file descriptor leak i forbindelse med logging

Changelog

RC1 - Ovenstående ændringer
RC2 - Float literal error fixed i analyseScript 

Installation

 1. Stop tomcat
 2. Slet alt indhold i /home/larm/services/webapps/
 3. Åben zip filen i larm@dubhe:~/dth/OverlapsAnalyse-package-1.2rc2.zip
 4. Kopier war filen fra /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war over i /home/larm/services/webapps/
 5. Kopier config filen "analyseWeb.properties" fra zipfilens conf directory til /home/larm/services/conf/ (overskriv den gamle)
 6. Overskriv alle filer i /home/larm/services/AnalyseScript med filerne fra zipfilens AnalyseScript mappe
 7. Start tomcat

Stagetest af analysescript

Mounts der refereres til i det følgende, blev oprettet her: Installationsvejledning version 1.0

./OverlapAnalyze.py P3 19890101 00 19890101 04 {Komplet path til punkt 3 i "Mounts" uden sidste /} /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties


Start analyse script

Modificeret version af scriptet i ~/bin/run-analysis.sh.

Parametrene matcher hvor analysen er nået til.

#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890523 16 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980512 04 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19900506 12 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980514 06 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890415 16 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980416 02 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 20020816 22 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac

 • No labels