Child pages
 • Installationsvejledning version 1.1
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.1

Ændringer siden version 1.0

Web interface:

 • Mulighed for at bestille op til 100 klip (40 sekunder) af gangen (I en baggrunds tråd)
 • Statistik for manuelt Accepterede/Afviste er tilføjet
 • Mulighed for at skippe i MP3 streamen

Analyse Script:

 • Bedre error handling
 • Afbryder analysen med det samme og fortsætter med næste hvis en af input filerne er beskadigede

Changelog

Program

RC1 - Ovenstående ændringer

Dokumentation

18/03/13 - run-analysis.sh opdateret til at matche analysens status

Installation

 1. Stop tomcat
 2. Slet alt indhold i /home/larm/services/webapps/
 3. Åben zip filen i larm@dubhe:~/dth/OverlapsAnalyse-package-1.1rc1.zip
 4. Kopier war filen fra /webapps/OverlapsAnalyseWeb.war over i /home/larm/services/webapps/
 5. Overskriv /home/larm/services/AnalyseScript/ mappen med zipfilens /AnalyseScript mappe
 6. Start tomcat

Start analyse script

Modificeret version af scriptet i ~/bin/run-analysis.sh.

Parametrene matcher hvor analysen er nået til.

#!/bin/bash
#
# Just to keep track of things
WORKBASE=/larmwork/work
CMDBASE=$HOME/services/AnalyseScript
# SOX uses /tmp by default
export SOX_OPTS="--temp /larmwork/work"
cmds[0]="./OverlapAnalyze.py P1 19890519 16 19980101 22 $WORKBASE/0 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[1]="./OverlapAnalyze.py P1 19980512 04 20050630 00 $WORKBASE/1 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[2]="./OverlapAnalyze.py P2 19900429 10 19980101 22 $WORKBASE/2 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[3]="./OverlapAnalyze.py P2 19980514 06 20050630 00 $WORKBASE/3 /home/larm/services/conf/P2.properties"
cmds[4]="./OverlapAnalyze.py P3 19890413 10 19980101 22 $WORKBASE/4 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[5]="./OverlapAnalyze.py P3 19980413 16 20050630 00 $WORKBASE/5 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
cmds[6]="./OverlapAnalyze.py P4 20020816 22 20050630 00 $WORKBASE/7 /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties"
case $1 in
  list)
    for ((i=0; i<${#cmds[@]}; i++))
    do
      echo "$i ${cmds[$i]}"
    done
    ;;
  run)
    if [ -n "${cmds[$2]}" ]; then
      echo "${cmds[$2]}"
      mkdir -p $WORKBASE/$2
      cd $CMDBASE && ${cmds[$2]}
    else
      echo "Unknown cmd"
      exit 1
    fi
    ;;
  *)
    echo "Use list or run <num>"
    exit 1
    ;;
esac

 • No labels