Child pages
 • Installationsvejledning version 1.0
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Installationsvejledning til OverlapsAnalyse version 1.0

Changelog

RC1 - Initial release
RC2 - Fix HTML encoding in overview table

Forudsætninger

Udpak og kopier filer

 1. Hent installationspakke fra:

  larm@dubhe:~/releases/OverlapsAnalyse-package-1.0rc2.zip
 2. Udpak zip filen i ~/services

Database

 1. PostgreSQL database skal oprettes på maskinen
 2. Databasen skal indeholde følgende sekvens:

  CREATE SEQUENCE analyse_id_seq;
 3. Databasen skal indeholde følgende tabel:

  CREATE TABLE public.realdata (
  	id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT NEXTVAL('analyse_id_seq'),
  	timestampformatchexecution varchar(40),
  	dateandtimeoffiles varchar(40),
  	filename1 varchar(60),
  	file1length varchar(60),
  	filename2 varchar(60),
  	file2length varchar(60),
  	analysisstatus varchar(60),
  	filename1cutoffpoint varchar(60),
  	filename2cutoffpoint varchar(60),
  	xcorrsoundversion varchar(20),
  	analysisscriptversion varchar(20),
  	pathtoradioclips varchar(120),
  	overlap_analysis_duration_span varchar(120),
  	qa_analysis_interval_duration varchar(120),
  	failreason varchar(120),
  	notes varchar(300),
  	qamatchvalue varchar(100),
  	migrationqa varchar(100),
  	accepted varchar(100) DEFAULT 'false',
  	rejected varchar(100) DEFAULT 'false'
  );

Mounts

Følgende skal være mounted via automounteren:

 1. /plufire/dr-tmp (Læse adgang)
 2. /plufire/dr-work (Læse og skrive adgang) (Kan dog være et andet mount hvor andre ikke har skriveadgang, bliver brugt til færdigklippede radio filer)
 3. Folder med minimum 20 GB plads til midlertidige filer

Konfiguration

 
 1. Konfigurer placering af properties fil (analyseWeb.properties) og hibernate konfiugration (hibernate.cfg.xml). Tilføj til /home/larm/bin/larm-tomcat.sh:

  #Config for overlapsAnalysis
  export JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Doverlapconfigfilename=/home/larm/services/conf/analyseWeb.properties -DAnalyse.hibernate.cfg=/home/larm/services/conf/hibernate.cfg.xml"
  
 2. ~/services/conf/analyseWeb.properties skal opdateres med den endelige mount struktur

  PathToCuttedMp3=/net/plufire/dr-work/dth/develtests/cuttedFiles (Punkt 2 under "Mounts")
  PythonCutterLocation=/services/CutterScript/cutterById.py (Relativt til homedir)
  CutterProperties=/services/conf/cutter.properties (Relativt til homedir)
  debugLogging=false
  LogLocation=/tomcat/logs/ (Relativt til homedir)
 3. ~/services/conf/cutter.properties skal opdateres med database opsætningen

  # The host of the database
  dbHost=dbHost
  # The user for the database
  dbUser=dbUsername
  # The password for the database
  dbPasswd=dbPassword
  # The database to use
  db=databaseName
  # The database table to use
  dbTable=dbTable
 4. Konfigurer hibernate.cfg.xml med databaseopsætningen (Som er oprettet under punktet "Database")

  <property name="connection.url">jdbc:postgresql://connection-url</property>
  <property name="connection.username">username</property>
  <property name="connection.password">password</property>
 5. Konfigurer ~/services/AnalyseScript/P1_P3_P4.properties & ~/services/AnalyseScript/P2.properties med databaseopsætningen (Som er oprettet under punktet "Database")

  # The host of the database
  dbHost=dbHost
  # The user for the database
  dbUser=dbUser
  # The password for the database
  dbPasswd=dbPassword
  # The database to use
  db=dbName
  # The database table to use
  dbTable=dbTable

Test - Start Analyse Scriptet (Stage)

 1. Via terminal: 

  ~/services/AnalyseScript
 2. Kør:

  ./OverlapAnalyze.py P3 19900101 00 19900101 16 {Komplet path til punkt 3 i "Mounts" uden sidste /} /home/larm/services/conf/P1_P3_P4.properties

   

 • No labels