.Net klienten skal udvikles sådan, at den med tiden kan erstatte den nuværende SB-klient til lagring af arkivalier på Statsbiblioteket.

Der er med andre ord ikke tale om en neutral referenceklient, der uden videre kan bruges af andre.

Ligheder med andre (reference) klienter:

Bitmagasinprojektets protokol og andre specifikationer skal implementeres så de fuldt ud overholdes.

Forskelle til andre (reference) klienter:

Ikke alle funktionaliteter skal implementeres. Den præcise funktionelle afgrænsning er ikke afgjort endnu.

Klienten skal kunne fungere overfor en pillar. Det er "nice to have" at koden er generaliseret til at kunne håndtere flere pillars, men det er ikke absolut nødvendigt.

Klienten skal fungere sammen med Statens Arkivers sortnet / backend miljø, og dermed med de dataoverførsels og kommunikationsprotokoller dette indebærer.

  • No labels