Child pages
  • Re-establish inf. process
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

To be translated and elaborated

Udfordringerne er:

  • kan re-etablering betyde en flaskehals i forespørgsler til ben?
    såfremt ben har cachede filelist og checksumsberegninger, så burde dette ikke være noget problem, vi bør dog lige overveje det.
  • skal vi re-etablering logs? eller håndteres det andetsteds?
  • er der andre informationer der kan være gået tabt, som ellers var i caschen?
    dette spørgsmål kan besvares når færdig analyse er lavet i en grad hvor vi kan designe cache databasen.
  • No labels