Skip to end of metadata
Go to start of metadata

To be translated and elaborated

Vi skal passe på med situationer hvor der er fejl i cache, hvilket kan skabe en situation, hvor vi rent faktisk mangler en del filer, men tror alt er i den skønneste orden.

Overvejelser omkring hvorfor filelist er med:

  • såfremt checksummer beregnes on request, så er det meget ressourcekrævende at lave indirekte filelist forespørgsel via checksumlist forespørgsel.
  • I re-establisment situationer kan det være en fordel at starte med filelist opdatering af samme grund?!

Det kan overvejes om der evt. er opdeling i opgaven at lave checks, men dette har ikke betydning for message flow.

Igen her vil der kun være behov for kommunikation på bussen såfremt alarmer styres via beskeder.

  • No labels