Child pages
  • Harvesting information from old strategy project
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Potentially forgotten issues

Derived pillars

Pillars containing only checksums is a required part of the final system, since it is required for a secure storage with only two copies

Pluggable ID specifications

Should we support different ID schemes by SLA? I suggest not

Pluggable authorization

Should we support different authorization mechanisms in SLAs? I suggest not.

Reports/statistics

Have we considered this?

Get parts of data

Does Get currently support getting only partial files?

Notes from discovery process

Notes from harvesting process below (in Danish, sorry, since the original documents were in Danish)

FORSLAG TIL EN ARKITEKTUR

2.1-2.3: Gennemgået under arbejdspapir for servicemodel nedenfor

2.4: Skal ikke behandles af os (?)

2.5: Skal vi overveje risikomodeller i dette projekt?
     - Forslag: Nej

3: Umiddelbart behandlet

3.1: Vigtigt at få kommunikeret til enkelte benudviklinger - evt. tilpasset de ændringer der er sket i arkitektur

3.1.2: Har vi glemt derived storage / checksumben???

3.2: Umiddelbart behandlet

3.2.1: Umiddelbart behandlet

3.2.2: Umiddelbart behandlet

3.2.3: Umiddelbart behandlet

3.2.4: Umiddelbart behandlet

3.3.1: Værd at henvise til når vi skal behandle "robustness"

3.3.2: Umiddelbart behandlet

3.3.3: Umiddelbart behandlet

4: Umiddelbart behandlet

5.1: Umiddelbart ikke relevant

5.2: Umiddelbart behandlet

5.3: Umiddelbart behandlet

SERVICEMODEL

2.1 ID'er: Ikke behandlet
 * Skal Bitmagasinet sætte regler om gyldige ID'er - eller skal det kunne angives af SLA og overholdes af Bitmagasinet
   - Forslag: vi forsøger at lave en meget bred definition af ID'er (ikke noget med at forbyde : etc.) og lader den eksterne bruger om at benytte de ID'er de ønsker.

2.2 Autorisation: Delvist behandlet

 * Skal bitmagasinets autorisation designes, så den kan erstattes af noget andet pr. SLA?
   - Forslag: Nej

2.3 Notifikation: Erstattet af Alarmer, audit og del af control-flow.

2.4 Sandboxing: Skal behandles under "processing" og "mass processing"

2.5 Two-phase commit: Er diskuteret. Det er værd at henvise til dette afsnit når det skal behandles i det endelige produkt.

2.6 Synkron/Asynkron: Er erstattet af ren asynkron.

3.1 Put: Behandlet
 * Har vi overvejet om operationer er idempotente?
   - Forslag: Behandles som en del af robusthed

3.2 Get: Behandlet
 * Har vi overvejet get af dele af data?
   - Forslag: Hvis ikke det er behandlet tilføjes det til Get

3.3 Get audittrail: Behandlet (delvist)

3.4 Get checksum: Behandlet
 * Har vi overvejet forskellige checksumtyper
   - Forslag: Vi holder os til det nuværende valg, hvad det måtte være

3.5 Get checksums: Behandlet

3.6 List files: Behandlet

3.7 Delete: Behandlet

3.8 Replace: Behandlet

3.9 Process: Behandlet

3.10 Batch: Behandlet som Mass Process

3.11 Get status: Erstattet af audit trails og logs

4 HASTIGHED, PLADS OG BÅNDBREDDE: Ikke behandlet
 * I hvor høj grad skal vi behandle det? Skal vi lave en vurdering af hvad vi kan understøtte i den givne arkitektur?

5 LOGS, RAPPORTER OG STATISTIKKER: Delvist behandlet
 * Har vi overvejet statistikker?

Udkast til API for de enkelte ben i et bitarkiv

Umiddelbart behandlet, pånær "derived storage", checksumspillars.

Beskrivelse af ben-typer i et bitarkiv.

Umiddelbart behandlet.

  • No labels