Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeg har flyttet indholdet (det jeg syntes var relevant for udviklingsprojektet) over på den nye wiki: Bitmagasinet.Indholdet ligger her: Migrated Old Wiki

Der er stadigvæk nogle korrupte links og manglende billeder jeg lige skal have opdateret.

Meningen er nu at man kan begynde at flytte det migrerede indhold over i den nye struktur. Her er der nogle ting man skal være opmærksom på:

  • Jeg har snakket med Eld, Kåre og Jun om vi skulle skifte til engelsk som dokumentations sprog, og det var der general enighed om. Dvs. vi skal have konverteret den eksisterende dokumentation til engelsk, inklusiv den migrerede wiki dokumentation.
  • Vi skal på en eller anden måde markere at dokumentationer flyttet ud i den overordnede wiki struktur fra Migrated Old Wiki siden (måske også, mens man arbejder med flytningen). Jeg forslår at vi sletter dokumentationen fra Migrated Old Wiki efterhånden som de omskrives til den nye struktur (på engelsk), bemærk indholdet vil stadigvæk findes på den gamle wiki. Andre forslag modtages gerne.
  • Jeg vil overveje hvordan vi kan kvalificere de huskelister og udeståender der er nævnt i den gamle struktur, så vi sikre at der bliver fulgt op på disse.
  • Eld er i gang med at udvikle en mere detaljeret nedbrydning af funktionalitetsinformationer under Get Status, tag evt. fat i hende for sparring omkring hvordan informationerne skal struktureres.

Med disse ting i baghovedet må I meget gerne begynde at flytte indhold ud af Migrated Old Wiki. 

  • No labels