Child pages
 • 2010-11-24 Videomeeting
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Agenda

Minutes

 • Diskutere funktionsbeskrivelsesstruktur udfra Eld's Integrity beskrivelse
  • Det ser fint ud, så vi benytter fremadrettet Integrity beskrivelses strukturen som udgangs for resten af funktionalitetbeskrivelserne. Vi (Mikis) skal lige have opdateret wiki'en med de sidste funktionalitetsområder jf. System overview.
 • Diskutere opgavenedbrydningsstruktur udfra Specification and protocol breakdown
  • Det ser fint ud, så vi benytter fremadrettet denne nedbrydning som udgangspunkt for opgave nedbrydningen. Funktions/Opgavenedbrydningstabellen skal udvides med de resterende funktionaliteter. Bemærk at tabellen ikke indeholder det kompletter sæt at opgaver for projekter, der er en række opgaver der ikke er direkte relateret til et konkret funktionalitetområde, f.eks. afklaring af de aspekter der er listet under arkitektur. Den samlede opgave model kan findes i JIRA .
  • Der blev lige nævnt et par tværgående områder vi skal huske at have kigget på, nemlig 'Two phase Commits' og 'Confidentiality i forhold til buffers'. Mikis opretter opgaver til analyse af disse områder. Jeg kommer også lige en undelete analyse på her, da vi nok får brug for sådan en funktionalitet (som ikke helt svare til en two phase commit).
 • Diskutere milestone 3 mål ud fra tabel 2 på Specification and protocol breakdown, samt opgaver defineret for milestone 3.
  • Der er stadigvæk noget vej igen inden vi kan sige at vi er i mål med milestone 3. Måske kan vi have M3 klar omkring årskiftet af 2010/2011. Målet her vil være at have alle funktionalitets område dækket i Funktions/Opgavenedbrydningstabellen, måske bortset fra mass processing.
 • Gennemgå Integrity funktionalitetsspecificationen.
  • Vi besluttede ikkke at løbe hele integrity specifikationen igennem, men aftalte fremadrettet at holde reviews for en fokuseret gruppe 2-3 personer.
 • Gennemgå forventet allokering til Bitmagasinet i de næste par uger

  Person

  elzi

  csv

  jolf

  jpy

  tha

  kfc

  bam

  mss

  Dage pr. uge

  1 ½

  0

  1

  1

  1

 • Gennemgå kommende opgaver
  • Iteration defineres til at være afsluttet på næste onsdag, så vi kan se på status her.
  • Bolette gør I1 Get opgaverne klar til review.
  • Integrity beskrivelsen er klar til review, som vi forhåbentligt kan få gennemført inden I1 afslutningen.
  • Alarm specificationen når vi nok ikke at få kigget på, så den udskydes til næste iteration.
  • Put funktionaliten bliver der ikke tid til at kigge på inden næste iteration så den udskydes.
  • Audit and log specificationen bliver der ikke til til at kigge på, så den skydes til næste iteration.
  • Christian er igang med at specificere den første udgave af XML definitionen (i form af XML skemaer). De ligger på nuværende tidspunkt i Dropbox, men skal overflyttes til Subversion.
  • Bolette gør lige XML versioneringen færdig. 
  • Kåre vil fokusere på review og sparring resten af iterationen.
  • Mikis sørger for at få funktionalitets nedbrydningen og opgaver opdateret til at afspejle det fulde billede, som vi nu har fundet frem til.
 • Skifte til ugentlige 1½ times kombinerede design, status videomøder (som dette)?
  • Dette er ok. Dog skal vi være opmærksomme på at begrænse tiden vi bruger på status gennemgang, og koncentrere os om design diskussionerne. Samtidig vil behovet for så lange møder mindskes efterhånden som vi når længere ind i projektet.
 • (Eld) Påbegyndelse af dagsorden til Odense fællesmøde.
  • Vi skal have taget hul på at finde de konkrete emner til fællesmødet i Odense. Vi nåede ikke at få diskuteret dette på mødet, men I er meget velkommen til at begynde at indsætte emner på dagsorden siden.
 • No labels